ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Let's ( L EH1 T S) try ( T R AY1) an ( AE1 N) ascending ( AH0 S EH1 N D IH0 NG) tone ( T OW1 N) cue ( K Y UW1) for ( F AO1 R) right ( R AY1 T), descending ( D IH0 S EH1 N D IH0 NG) for ( F AO1 R) left ( L EH1 F T).

 


 
Let's
 • (เลทซฺ) abbr. let us [Hope]
 • /L EH1 T S/ [CMU]
 • (v) /lɛts/ [OALD]
try
 • พยายาม: ลอง [Lex2]
 • ทดสอบ: พิสูจน์, ทดลอง [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ดู, ตรวจ [Lex2]
 • ทำให้เหลืออด[Lex2]
 • สอบสวนในศาล: พิจารณา [Lex2]
 • การทดลอง[Lex2]
 • การลอง[Lex2]
 • (ไทร) vt.,n. (ความ) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง,สอบสวน,พิจารณาคดี,อดทน,ซ้อม. vi. พยายาม ทดลอง -PHr. (try on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test [Hope]
 • (n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ [Nontri]
 • (vi) พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ไต่สวน,ซ้อม,ทรมาน,พิจารณา,พยายาม [Nontri]
 • /T R AY1/ [CMU]
 • (v) /tr'aɪ/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
ascending
 • ขึ้น[Lex2]
 • /AH0 S EH1 N D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'əs'ɛndɪŋ/ [OALD]
  [ascend]
 • ขึ้น: ขึ้นสูง [Lex2]
 • เคลื่อนที่ไปยัง[Lex2]
 • ปีน: ปีนขึ้น [Lex2]
 • รับตำแหน่ง: ขึ้นครองราชย์ [Lex2]
 • (อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู ###S. advance,rise [Hope]
 • (vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู [Nontri]
 • /AH0 S EH1 N D/ [CMU]
 • (v) /'əs'ɛnd/ [OALD]
tone
 • คุณภาพของเสียง[Lex2]
 • น้ำเสียง: ลักษณะน้ำเสียง [Lex2]
 • ลักษณะทั่วๆไป[Lex2]
 • เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก[Lex2]
 • เฉดสี: โทนสี [Lex2]
 • ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย[Lex2]
 • ระดับเสียง: เสียงสูงต่ำ [Lex2]
 • ปรับสีให้กลมกลืน[Lex2]
 • พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง[Lex2]
 • (โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow [Hope]
 • (n) เสียง,น้ำเสียง,การให้สี,ลักษณะ [Nontri]
 • (vi) เข้ากัน,กลมกลืน,ลงรอย,ปรับเสียง [Nontri]
 • /T OW1 N/ [CMU]
 • (v) /t'ɒun/ [OALD]
cue
 • การบอกเป็นนัย[Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • บอกเป็นนัย[Lex2]
 • สิ่งเตือนความจำ[Lex2]
 • แถว: คนที่เข้าแถวเพื่อรอกระทำบางสิ่งบางอย่าง, คนที่เข้าคิว [Lex2]
 • ไม้คิว: ไม้แทงบิลเลียด [Lex2]
 • ยิงด้วยไม้คิว[Lex2]
 • อักษรคิว: อักษร q [Lex2]
 • (คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง [Hope]
 • (n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย [Nontri]
 • /K Y UW1/ [CMU]
 • (n) /kj'uː/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
right
 • ถูกต้อง: ตรงตามข้อเท็จจริง [Lex2]
 • เหมาะ: ควร, ถูกกาละเทศะ [Lex2]
 • เป็นธรรม: ยุติธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • ทางขวา: ด้านขวา, ขวามือ [Lex2]
 • อย่างเหมาะสม[Lex2]
 • อย่างฉับพลัน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • โดยตรง[Lex2]
 • ความถูกต้อง[Lex2]
 • สิทธิ: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม [Lex2]
 • ขวา: ด้านขวา [Lex2]
 • พรรคอนุรักษ์นิยม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
 • ทำให้ถูกต้อง: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • แก้ไข: ซ่อมแซม [Lex2]
 • (ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง [Nontri]
 • (adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด [Nontri]
 • (n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'aɪt/ [OALD]
descending
 • /D IH0 S EH1 N D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'ɪs'ɛndɪŋ/ [OALD]
  [descend]
 • (เครื่องบิน) ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน: เคลื่อนเข้าใกล้พื้นดิน, เกือบถึงพื้นดิน [Lex2]
 • ลงมา: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา) [Lex2]
 • สืบทอดมา: สืบเชื้อสายจาก [Lex2]
 • เอียง: ลาดลงมา [Lex2]
 • (ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่ [Hope]
 • (vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี [Nontri]
 • /D IH0 S EH1 N D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪs'ɛnd/ [OALD]
left
 • ด้านซ้าย: ซ้ายมือ [Lex2]
 • ทางซ้ายมือ: ทางซ้าย [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา leave[Lex2]
 • (เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย [Hope]
 • (adj) ซ้าย [Nontri]
 • (n) ด้านซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ซีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ leave [Nontri]
 • /L EH1 F T/ [CMU]
 • (v) /l'ɛft/ [OALD]
  [leave]
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) /l'iːv/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top