ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It ( IH1 T) will ( W IH1 L) show ( SH OW1) them ( DH EH1 M) our ( AW1 ER0) progress ( P R AA1 G R EH2 S), ahead ( AH0 HH EH1 D) of ( AH1 V) schedule ( S K EH1 JH UH0 L).

 


 
It
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
show
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
progress
 • การเดินไปข้างหน้า: การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า [Lex2]
 • ความก้าวหน้า: ความเจริญ, ความเจริญก้าวหน้า [Lex2]
 • เดินไปข้างหน้า: เดินหน้า [Lex2]
 • ก้าวหน้า: คืบหน้า, รุดหน้า [Lex2]
 • (โพร'เกรส) n. ความก้าวหน้า,การก้าวไปข้างหน้า,ความเจริญ,การเดินหน้า,การคืบหน้า -Phr. (in progress เดินหน้า คืบหน้า) vi. (โพรเกรส') ก้าวหน้า,เดินหน้า,คืบหน้า ###S. advance [Hope]
 • (n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความคืบหน้า,การเดินหน้า,ความรุดหน้า [Nontri]
 • (vi) ก้าวหน้า,เจริญ,คืบหน้า,เพิ่มขึ้น,เดินหน้า [Nontri]
 • /P R AA1 G R EH2 S/ [CMU]
 • /P R AH0 G R EH1 S/ [CMU]
 • /P R OW0 G R EH1 S/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒugrɛs/ [OALD]
 • (v) /pr'əgr'ɛs/ [OALD]
ahead
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • ด้านหน้า[Lex2]
 • แต้มนำไป: ชนะไป [Lex2]
 • ในอนาคต: ต่อไป [Lex2]
 • ไปข้างหน้า: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า [Lex2]
 • ล้ำหน้า[Lex2]
 • (adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า [Nontri]
 • /AH0 HH EH1 D/ [CMU]
 • (a) /'əh'ɛd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
schedule
 • กำหนดการ: กำหนดรายการ [Lex2]
 • ตารางเวลา[Lex2]
 • ทำตารางเวลา: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ [Lex2]
 • (เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน ###SW. schedular adj. ###S. timetable,agenda [Hope]
 • (n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ [Nontri]
 • (vt) ทำตาราง,วางแผน,กำหนดเวลา,ทำรายการ [Nontri]
 • /S K EH1 JH UH0 L/ [CMU]
 • /S K EH1 JH UW0 L/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɛdjuːl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top