ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It's ( IH1 T S) the ( DH AH0) strongest ( S T R AO1 NG G AH0 S T) substance ( S AH1 B S T AH0 N S) known to ( N OW1 N T UW1) man ( M AE1 N) or ( AO1 R) beast ( B IY1 S T)... beautiful ( B Y UW1 T AH0 F AH0 L), precious ( P R EH1 SH AH0 S), nearly ( N IH1 R L IY0) impervious ( IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S) to ( T UW1) destruction ( D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N).

 


 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
strongest
 • /S T R AO1 NG G AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋgɪst/ [OALD]
  [strong]
 • แข็งแรง: มีกำลัง, มีพลัง [Lex2]
 • ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
 • เข้มแข็ง: หนักแน่น [Lex2]
 • ก้าวหน้า: เฟื่องฟู [Lex2]
 • น่าเชื่อถือ: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว [Lex2]
 • เชี่ยวชาญ: ์ชำนาญ, ช่ำชอง [Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีอำนาจ [Lex2]
 • โดดเด่น: ชัดเจน [Lex2]
 • รุนแรง: ดุเดือด, สุดขีด [Lex2]
 • เข้มข้น[Lex2]
 • (สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง. [Hope]
 • (adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง [Nontri]
 • /S T R AO1 NG/ [CMU]
 • (j) /str'ɒŋ/ [OALD]
substance
 • สสาร: สาร, วัตถุที่จับต้องได้ [Lex2]
 • เนื้อหาสาระ: สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: เงินทอง [Lex2]
 • เนื้อแท้: แก่นแท้ [Lex2]
 • (ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน ###S. material,matter,essence,force [Hope]
 • (n) สาระ,เนื้อเรื่อง,ภาชนะ,ทรัพย์สมบัติ,สสาร,ใจความ [Nontri]
 • /S AH1 B S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /s'ʌbstəns/ [OALD]
known to
  [know to]
 • เป็นที่รู้จักดีต่อ (หรือของ)[Lex2]
man
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) /m'æn/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
beast
 • สัตว์: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์ [Lex2]
 • คนเลวทราม: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ [Lex2]
 • ผู้หญิงที่น่าเกลียด[Lex2]
 • (บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน [Hope]
 • (n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์ [Nontri]
 • /B IY1 S T/ [CMU]
 • (n) /b'iːst/ [OALD]
beautiful
 • สวยงาม: งาม, งดงาม, สดสวย [Lex2]
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม [Lex2]
 • (บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ ###S. pretty ###A. ugly [Hope]
 • (adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ [Nontri]
 • /B Y UW1 T AH0 F AH0 L/ [CMU]
 • (j) /bj'uːtɪfəl/ [OALD]
precious
 • ล้ำค่า: เลอค่า, สูงค่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • อันเป็นที่รัก: เป็นที่รัก [Lex2]
 • (เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว. ###SW. preciousness n. ###S. beloved,costly [Hope]
 • (adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /P R EH1 SH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /pr'ɛʃəs/ [OALD]
nearly
 • เกือบ: ไม่ทั้งหมด [Lex2]
 • (เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่ ###S. almost [Hope]
 • (adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด [Nontri]
 • /N IH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) /n'ɪəʳliː/ [OALD]
impervious
 • ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน: ที่ผ่านไม่ได้ [Lex2]
 • (อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน. ###S. ###SW. imperviable. imperviously adv. imperviousness n. ###S. im [Hope]
 • (adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต [Nontri]
 • /IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /'ɪmp'ɜːʳvɪəʳs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
destruction
 • การทำลาย: ภาวะที่ถูกทำลาย [Lex2]
 • วิธีทำลาย: สาเหตุของการทำลาย [Lex2]
 • (ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย, ###SW. destructionist n. ###S. ruin [Hope]
 • (n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย [Nontri]
 • /D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɪstr'ʌkʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top