ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It's ( IH1 T S) a ( AH0) neurological ( N UH2 R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L) disease ( D IH0 Z IY1 Z) where ( W EH1 R) one ( W AH1 N) slowly ( S L OW1 L IY0) starts ( S T AA1 R T S) to ( T UW1) lose ( L UW1 Z) motor ( M OW1 T ER0) skills ( S K IH1 L Z) and ( AH0 N D) mental ( M EH1 N T AH0 L) acuity ( AH0 K Y UW1 AH0 T IY0).

 


 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
neurological
 • ทางประสาทวิทยา: เกี่ยวกับระบบประสาท [Lex2]
 • /N UH2 R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
disease
 • ปัญหา: ภัยสังคม [Lex2]
 • โรคภัยไข้เจ็บ: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย [Lex2]
 • (ดิซีซ') n. โรค ###S. sickness [Hope]
 • (n) เชื้อโรค,โรค [Nontri]
 • /D IH0 Z IY1 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɪz'iːz/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (adv,adv) /w'ɛəʳr/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • (n (count),adj,pron) /wʌn/ [OALD]
slowly
 • อย่างช้าๆ: ทีละน้อย [Lex2]
 • /S L OW1 L IY0/ [CMU]
 • (adv) /sl'ɒuliː/ [OALD]
starts
 • /S T AA1 R T S/ [CMU]
 • (v,n) /st'aːts/ [OALD]
  [start]
 • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
 • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
 • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
 • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
 • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /S T AA1 R T/ [CMU]
 • (v,n) /st'aːt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
lose
 • กำจัด[Lex2]
 • เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)[Lex2]
 • ทำหาย: ตกหล่น, ตกหาย [Lex2]
 • พ่ายแพ้: แพ้, พ่าย [Lex2]
 • ไม่ทันได้ยินหรือเห็น: ตามไม่ทัน [Lex2]
 • ไม่สามารถควบคุมได้: ไม่สามารถยับยั้งได้ [Lex2]
 • ยอมจำนน: ยอมแพ้ [Lex2]
 • สูญเสีย: เสียไป [Lex2]
 • เสียเวลา (หรือโอกาส)[Lex2]
 • หมกมุ่น: เพลิน, ลืมตัว [Lex2]
 • หลงทาง: หลง [Lex2]
 • หลบหนี: หนี [Lex2]
 • (ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) ###SW. losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find [Hope]
 • (vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน [Nontri]
 • /L UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /l'uːz/ [OALD]
motor
 • เครื่องยนต์: มอเตอร์ [Lex2]
 • รถยนต์[Lex2]
 • ขับรถยนต์: ขับรถ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์: ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ[Lex2]
 • (โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์ ###SW. motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์ [Hope]
 • (adj) ซึ่งใช้เครื่องยนต์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับเครื่องยนต์ [Nontri]
 • (n) รถยนต์,เครื่องยนต์,เรือยนต์,เครื่องจักร [Nontri]
 • /M OW1 T ER0/ [CMU]
 • (vi,n (count)) /m'ɒutər/ [OALD]
skills
 • /S K IH1 L Z/ [CMU]
 • (n) /sk'ɪlz/ [OALD]
  [skill]
 • ฝีมือ[Lex2]
 • ความเชี่ยวชาญ[Lex2]
 • (สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล ###SW. skillless adj. [Hope]
 • (n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ [Nontri]
 • /S K IH1 L/ [CMU]
 • (n) /sk'ɪl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
mental
 • เกี่ยวกับจิตใจ: ซึ่งเกิดขึ้นในใจ, ซึ่งผุดขึ้นในใจ [Lex2]
 • บ้า (คำไม่เป็นทางการ): เป็นโรคจิต [Lex2]
 • โกรธอย่างบ้าคลั่ง[Lex2]
 • (เมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับจิตใจ,สำหรับคนไข้โรคจิต [Hope]
 • (adj) ทางใจ,ในใจ,เกี่ยวกับจิตใจ [Nontri]
 • /M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
 • (adj) /m'ɛntl/ [OALD]
acuity
 • ความฉลาดเฉลียว: ความเฉียบแหลม [Lex2]
 • (อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน [Hope]
 • (n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง [Nontri]
 • /AH0 K Y UW1 AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n (uncount)) /'əkj'uːɪtiː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top