ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) waited ( W EY1 T IH0 D) every ( EH1 V ER0 IY0) day ( D EY1) for ( F AO1 R) a ( AH0) sight ( S AY1 T) of ( AH1 V) you ( Y UW1)... coming ( K AH1 M IH0 NG) over ( OW1 V ER0) the ( DH AH0) moors ( M UH1 R Z).

 


 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
 • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
waited
 • /W EY1 T IH0 D/ [CMU]
 • (v,v) /w'ɛɪtɪd/ [OALD]
  [wait]
 • รอคอย[Lex2]
 • รั้งรอ: หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน [Lex2]
 • ถูกเลื่อนออกไป[Lex2]
 • เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร)[Lex2]
 • ทำงานเป็นบริกร: ทำงานเสิร์ฟอาหาร [Lex2]
 • ทำงานเป็นบริกร[Lex2]
 • เวลาที่ใช้ในการรอคอย[Lex2]
 • พร้อมที่จะใช้การได้[Lex2]
 • (เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม) ###S. linger,await [Hope]
 • (vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ [Nontri]
 • /W EY1 T/ [CMU]
 • (v,n) /w'ɛɪt/ [OALD]
every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (adj) /'ɛvriː/ [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (prep,conj) /fɔːr/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
sight
 • การเห็น: สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น [Lex2]
 • ภาพ: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น [Lex2]
 • เห็น: มองเห็น, สังเกตเห็น [Lex2]
 • เล็ง: เล็งวัด, ส่อง [Lex2]
 • (ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด [Hope]
 • (n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต [Nontri]
 • (vt) ส่อง,เห็น,เล็ง,สังเกต,ทอดสายตา [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (vt,n) /s'aɪt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (pron) /juː/ [OALD]
coming
 • การมาถึง[Lex2]
 • ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ: ซึ่งใกล้จะสำเร็จ [Lex2]
 • ที่กำลังจะมาถึง[Lex2]
 • (คัม'มิง) n. การมาถึง,รายได้. -adj. กำลังมาถึง,ซึ่งมีหวังสำเร็จ ###S. nearing [Hope]
 • (adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง [Nontri]
 • (n) การมา,รายได้ [Nontri]
 • /K AH1 M IH0 NG/ [CMU]
 • (vi,n (count),adj) /k'ʌmɪŋ/ [OALD]
  [come]
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (vi,vi) /k'ʌm/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n (count),adv,prep) /'ɒuvər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
moors
 • /M UH1 R Z/ [CMU]
 • (n (count)) /m'uəʳz/ [OALD]
 • (vt,n) /m'uəʳz/ [OALD]
  [moor]
 • คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ[Lex2]
 • ที่ดินที่ไม่มีการเพาะปลูก[Lex2]
 • ทุ่งโล่ง: ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย, ทุ่งหญ้าโล่ง [Lex2]
 • ผูกเรือ: จอดเรือ [Lex2]
 • (มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง [Hope]
 • (n) แขกมัวร์ [Nontri]
 • (n) บึง,หนอง [Nontri]
 • (vt) จอดเรือ,ผูกเรือ [Nontri]
 • /M UH1 R/ [CMU]
 • (n (count)) /m'uəʳr/ [OALD]
 • (vt,n) /m'uəʳr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top