ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I ( AY1) found ( F AW1 N D) a ( AH0) powder ( P AW1 D ER0) coating ( K OW1 T IH0 NG) similar ( S IH1 M AH0 L ER0) to ( T UW1) the ( DH AH0) type ( T AY1 P) used ( Y UW1 Z D) on ( AA1 N) industrial ( IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L)-strength ( S T R EH1 NG K TH) Dumpsters ( D AH1 M P S T ER0 Z).

 


 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
 • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
found
 • สร้าง: ก่อตั้ง, สถาปนา [Lex2]
 • หลอม: หล่อหลอ, หล่อ [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find: ค้นพบ, พบ [Lex2]
 • (เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม. [Hope]
 • (vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง) [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ find [Nontri]
 • /F AW1 N D/ [CMU]
 • (vt,vt,vt) /f'aund/ [OALD]
  [find]
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /f'aɪnd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
powder
 • แป้ง[Lex2]
 • ผง[Lex2]
 • ดินปืน[Lex2]
 • ทาแป้ง: ผัดหน้า [Lex2]
 • ้กลายเป็นผง[Lex2]
 • ทำให้เป็นผง: บดเป็นผง [Lex2]
 • (เพา'เดอะ) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,กลาย) ผง,ผงคุลี,ฝุ่น,แป้ง,ดินปืน,โรยผง,โรยแป้ง ###SW. powderer n. [Hope]
 • (n) แป้ง,ผง,ฝุ่น,ดินปืน [Nontri]
 • (vt) บดเป็นผง,ทาแป้ง,ผัดหน้า [Nontri]
 • /P AW1 D ER0/ [CMU]
 • (v,n) /p'audər/ [OALD]
coating
 • ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม[Lex2]
 • สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม[Lex2]
 • n. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม [Hope]
 • (n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม [Nontri]
 • /K OW1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (vt,n) /k'ɒutɪŋ/ [OALD]
  [coat]
 • ขนสัตว์: หนังสัตว์ [Lex2]
 • ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม [Lex2]
 • สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ[Lex2]
 • สิ่งที่ห่อหุ้ม: สิ่งปกคลุม, เปลือก [Lex2]
 • เสื้อนอก: เสื้อคลุม [Lex2]
 • ใส่เสื้อคลุม[Lex2]
 • (โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ ###S. cover [Hope]
 • (n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า [Nontri]
 • (vt) ใส่เสื้อ,ปกคลุม,เคลือบ,ชุบ,ฉาบ,หุ้ม,ทา [Nontri]
 • /K OW1 T/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /k'ɒut/ [OALD]
similar
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน [Lex2]
 • (ซิม'มะละ) adj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,มีสัดส่วนเหมือนกัน,มีมุมเดียวกัน,ทำนองเดียวกัน. [Hope]
 • (adj) อย่างเดียวกัน,คล้ายคลึงกัน,เหมือนกัน,ทำนองเดียวกัน [Nontri]
 • /S IH1 M AH0 L ER0/ [CMU]
 • (adj) /s'ɪmələr/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
type
 • สิ่งที่เป็นรูปแบบ[Lex2]
 • รูปแบบ: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท [Lex2]
 • ตรา: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์ [Lex2]
 • ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง[Lex2]
 • เขียนแบบตัวพิมพ์[Lex2]
 • (ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด [Hope]
 • (n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์ [Nontri]
 • (vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน [Nontri]
 • /T AY1 P/ [CMU]
 • (v,n) /t'aɪp/ [OALD]
used
 • ซึ่งถูกใช้[Lex2]
 • ที่คุ้นเคยเพราะใช้อยู่เป็นประจำ[Lex2]
 • ที่เคยใช้มาก่อน: ซึ่งเคยมีเจ้าของแล้ว [Lex2]
 • /Y UW1 Z D/ [CMU]
 • (v,adj) /juːst/ [OALD]
 • (vt,vt,adj) /j'uːzd/ [OALD]
  [use]
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (vt) /j'uːz/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (adv,prep) /ɒn/ [OALD]
industrial
 • การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท[Lex2]
 • เกี่ยวกับอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ขยัน: อุตสาหะ [Lex2]
 • บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต): คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม [Lex2]
 • (อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม [Hope]
 • (adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร [Nontri]
 • /IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L/ [CMU]
 • (adj) /'ɪnd'ʌstrɪəʳl/ [OALD]
strength
 • พลัง: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง [Lex2]
 • ความต้านทาน: ความทนทาน [Lex2]
 • ความเข้มข้น: ความหนาแน่น [Lex2]
 • (สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง) ###S. power,forc [Hope]
 • (n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต [Nontri]
 • /S T R EH1 NG K TH/ [CMU]
 • /S T R EH1 NG TH/ [CMU]
 • (n) /str'ɛŋth/ [OALD]
Dumpsters
 • /D AH1 M P S T ER0 Z/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top