ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

I'm ( AY1 M) going to ( G OW1 IH0 NG T UW1) restore ( R IH0 S T AO1 R) the ( DH AH0) good ( G UH1 D) name ( N EY1 M) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) school ( S K UW1 L) and ( AH0 N D) its ( IH1 T S) prestige ( P R EH0 S T IY1 ZH) to ( T UW1) this ( DH IH1 S) purpose ( P ER1 P AH0 S) I ( AY1) will ( W IH1 L) absolutely ( AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0) require ( R IY2 K W AY1 ER0) your ( Y AO1 R) professional ( P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L) cooperation ( K OW0 AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N)

 


 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
going to
  [go to]
 • ไปยัง: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง [Lex2]
 • นำไปถึง (สถานที่): พาไปสู่ [Lex2]
 • เข้าเรียน: เข้าร่วม [Lex2]
 • ขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • หายไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • สอบถาม: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล [Lex2]
 • มอบให้: มอบ, มอบกับ [Lex2]
 • ประสบปัญหา[Lex2]
 • จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)[Lex2]
 • เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • ช่วยสนับสนุน[Lex2]
 • รวมทั้งหมดเป็น: รวมเป็น, รวมได้ [Lex2]
restore
 • ฟื้นฟู: ทำให้กลับแข็งแรง [Lex2]
 • ซ่อมแซม: ปฏิสังขรณ์ [Lex2]
 • (รีสทอร์') vt. ฟื้นฟู,ซ่อมแซม,ปฏิสังขรณ์,ทำให้แข็งแรง,บำรุงกำลัง,บำรุงร่างกาย,ส่งคืน,สร้างใหม่ ###SW. restorable adj. restorer n. ###S. reinstitute,repair [Hope]
 • (vt) ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ [Nontri]
 • /R IH0 S T AO1 R/ [CMU]
 • (vt) /r'ɪst'ɔːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
good
 • ดี[Lex2]
 • เหมาะสม: ถูกต้อง [Lex2]
 • เก่ง: ฉลาด, มีความสามารถ [Lex2]
 • ซึ่งเชี่ยวชาญ: ซึ่งชำนาญ [Lex2]
 • มีน้ำใจ: ใจดี [Lex2]
 • มีเกียรติ[Lex2]
 • น่าพอใจ: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • แท้จริง: ไม่ปลอม [Lex2]
 • ความดีงาม: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม [Lex2]
 • (กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา ###SW. goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S... [Hope]
 • (adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์ [Nontri]
 • /G UH1 D/ [CMU]
 • /G IH0 D/ [CMU]
 • (n (uncount),adj) /g'ud/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /n'ɛɪm/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
school
 • โรงเรียน: สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน [Lex2]
 • การสอน: การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา [Lex2]
 • เวลาเรียน: ภาคเรียน [Lex2]
 • ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น[Lex2]
 • โรงเรียน [LongdoEN]
 • (สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง ###S. academy,institute,college [Hope]
 • (n) โรงเรียน,วิทยาลัย,สถาบันการศึกษา,การเล่าเรียน,ฝูงปลา [Nontri]
 • (vt) สอน,ให้การศึกษา,สั่งสอน [Nontri]
 • /S K UW1 L/ [CMU]
 • (vt,n) /sk'uːl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (adj) /'ɪts/ [OALD]
prestige
 • ความเคารพนบนอบ: ชื่อเสียง, เกียรติยศ [Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่เคารพ[Lex2]
 • (เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง ###S. reputation,weight [Hope]
 • (n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ [Nontri]
 • /P R EH0 S T IY1 ZH/ [CMU]
 • (n (uncount)) /pr'ɛst'iːʒ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
purpose
 • จุดประสงค์: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • ความต้องการ: ความประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • หน้าที่[Lex2]
 • ตั้งใจ: ตั้งเป้าหมาย [Lex2]
 • (เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์. ###SW. purposeful adj. purposely adj. ###S. inte [Hope]
 • (n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย [Nontri]
 • /P ER1 P AH0 S/ [CMU]
 • () /p'ɜːʳpəs/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
 • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (proper noun) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v,v,n) /wɪl/ [OALD]
absolutely
 • อย่างแน่นอน: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้ [Lex2]
 • อย่างไม่มีเงื่อนไข: อย่างไม่มีข้อจำกัด [Lex2]
 • (adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน [Nontri]
 • /AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0/ [CMU]
 • (adv) /'æbsəluːtliː/ [OALD]
require
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • บังคับใช้ (กฎหมาย): กำหนด [Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • (รีไคว'เออะ) vt.,vi. ต้องการ,ประสงค์,ปรารถนา,ขอร้อง,เรียกร้อง,กำหนด ###SW. requirable adj. requirer n. ###S. need,demand [Hope]
 • (vt) เรียกร้อง,ต้องการ,บังคับ,ปรารถนา,ประสงค์ [Nontri]
 • /R IY2 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • /R IY0 K W AY1 R/ [CMU]
 • /R IH0 K W AY1 ER0/ [CMU]
 • (vt) /r'ɪkw'aɪər/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (adj) /j'ɔːr/ [OALD]
professional
 • ที่มีความเชี่ยวชาญ: ชำนาญ [Lex2]
 • เกี่ยวกับอาชีพ[Lex2]
 • ที่ทำเป็นอาชีพ[Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ [Lex2]
 • ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ[Lex2]
 • (โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ. ###S. expert [Hope]
 • (adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ [Nontri]
 • /P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (n (count),adj) /pr'əf'ɛʃənəl/ [OALD]
cooperation
 • การทำงานร่วมกัน: การร่วมมือกัน [Lex2]
 • การยอมทำตาม[Lex2]
 • (โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ. ###SW. cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation ###S. concert,unity [Hope]
 • (n) ความร่วมมือ [Nontri]
 • /K OW0 AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /K W AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /K W AO2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n (uncount)) /k'ɒuˌɒpər'ɛɪʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top