ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

How ( HH AW1) about ( AH0 B AW1 T) this ( DH IH1 S)? "What's ( W AH1 T S) My ( M AY1) Orientation ( AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N)?" Every ( EH1 V ER0 IY0) day ( D EY1) we ( W IY1) bring out ( B R IH1 NG AW1 T) guests ( G EH1 S T S), and ( AH0 N D) a ( AH0) panel ( P AE1 N AH0 L) has to ( HH AE1 Z T UW1) guess ( G EH1 S) if ( IH1 F) they're ( DH EH1 R) gay ( G EY1) or ( AO1 R) straight ( S T R EY1 T).

 


 
How
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
What's
 • (วอทซฺ) abbr. what is,what has,what does [Hope]
 • /W AH1 T S/ [CMU]
 • /HH W AH1 T S/ [CMU]
 • (v) /wɒts/ [OALD]
My
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
Orientation
 • การกำหนดเป้าหมาย: ทิศทาง, การกำหนดตำแหน่ง [Lex2]
 • ความเชื่อ: ความโน้มเอียง, แนวโน้ม [Lex2]
 • (โอริเอนเท'เชิน) n. การปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,การกำหนดทิศทางหรือตำแหน่ง ###SW. orientative adj. ###S. bearings,stance [Hope]
 • (n) การปรับตัว,การทำให้สอดคล้อง [Nontri]
 • /AO2 R IY0 EH0 N T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɔːrɪɛnt'ɛɪʃən/ [OALD]
Every
 • แต่ละ: ทุกๆ [Lex2]
 • ทั้งหมด[Lex2]
 • (เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) ###S. each,all possible [Hope]
 • (adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • /EH1 V R IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛvriː/ [OALD]
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) /d'ɛɪ/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
bring out
 • ดึงออกมา: ลากออกมา [Lex2]
 • เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร)[Lex2]
 • วางให้เห็น: นำมาให้เห็น [Lex2]
 • เผยให้เห็น: เผยออกมา, แสดงออกมา [Lex2]
 • ผลิต: สร้าง [Lex2]
 • กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ)[Lex2]
 • หยุดงานประท้วง[Lex2]
 • ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น[Lex2]
 • แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)[Lex2]
 • ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ): ล่วงรู้, แอบรู้ [Lex2]
guests
 • /G EH1 S T S/ [CMU]
 • (n) /g'ɛsts/ [OALD]
  [guest]
 • แขก: ผู้มาเยี่ยม, แขกเหรื่อ [Lex2]
 • (เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก ###S. caller,visitor [Hope]
 • (n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า [Nontri]
 • /G EH1 S T/ [CMU]
 • (n) /g'ɛst/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
panel
 • แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง)[Lex2]
 • เบาะรองอานม้า[Lex2]
 • บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม): แผนการประกันสังคม [Lex2]
 • คณะผู้อภิปรายทางการเมือง[Lex2]
 • คณะลุกขุน[Lex2]
 • แผงควบคุมไฟฟ้า: แผงหน้าปัด [Lex2]
 • ดิ้นประดับบนชุดสตรี[Lex2]
 • ตกแต่ง: ประดับ, ใส่กรอบ [Lex2]
 • ใส่เบาะอานม้า[Lex2]
 • จัดให้มีคณะลูกขุน[Lex2]
 • (แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ ###SW. paneling n panelist n. [Hope]
 • (n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด [Nontri]
 • /P AE1 N AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'ænl/ [OALD]
has to
  [have to]
 • จำเป็น: จำเป็นต้อง [Lex2]
guess
 • เดา: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • คิดว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • การคาดการณ์: การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
 • (เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า ###SW. guesser n. guessingly adv. ###S. believe [Hope]
 • (n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า [Nontri]
 • /G EH1 S/ [CMU]
 • (v) /g'ɛs/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
they're
 • คำย่อของ they are[Lex2]
 • (แธร์) abbr. they are [Hope]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʳr/ [OALD]
gay
 • สดใสร่าเริง: เบิกบานใจ, สำราญ [Lex2]
 • เกย์: พวกรักร่วมเพศ [Lex2]
 • (เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ. ###SW. gayness n. [Hope]
 • (adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์ [Nontri]
 • /G EY1/ [CMU]
 • (n) /g'ɛɪ/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
straight
 • ตรง: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว [Lex2]
 • ถูกต้อง: แม่นยำ [Lex2]
 • ตรงไปตรงมา: ซื่อตรง, เปิดเผย [Lex2]
 • ต่อเนื่อง: ไม่ขาดตอน [Lex2]
 • ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม): ไม่ผสม [Lex2]
 • เรียบร้อย: มีระเบียบ [Lex2]
 • สม่ำเสมอ: คงเส้นคงวา [Lex2]
 • โดยตรง: เป็นแนวตรง [Lex2]
 • ทันทีทันใด: โดยฉับพลัน [Lex2]
 • ซื่อสัตย์: ตรงไปตรงมา [Lex2]
 • (สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง) [Hope]
 • (adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน [Nontri]
 • /S T R EY1 T/ [CMU]
 • (n) /str'ɛɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top