ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Here's ( HH IH1 R Z) Burgles Delight in ( D IH0 L AY1 T IH0 N) the ( DH AH0) inside ( IH2 N S AY1 D) gate ( G EY1 T), joined ( JH OY1 N D) by ( B AY1) Dream ( D R IY1 M) Roadblock ( R OW1 D B L AA2 K), going in ( G OW1 IH0 NG IH0 N) quietly ( K W AY1 AH0 T L IY0).

 


 
Here's
 • (เฮิร์ซฺ) abbr. here is [Hope]
 • /HH IH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /hɪəʳz/ [OALD]
Burgles
  [burgle]
 • บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน: ย่องเบา [Lex2]
 • (เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา [Hope]
 • (v) /b'ɜːʳgl/ [OALD]
 • (v) /b'ɜːʳglz/ [OALD]
Delight in
 • ยินดีเรื่อง: ดีใจในเรื่อง [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
inside
 • ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ภายใน: ข้างใน [Lex2]
 • ภายใน: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม [Lex2]
 • วงใน: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ [Lex2]
 • ส่วนใน: เครื่องใน, ลักษณะภายใน [Lex2]
 • ในคุก[Lex2]
 • (อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน. ###SW. inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์. [Hope]
 • (adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม [Nontri]
 • (adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน [Nontri]
 • (n) ตอนใน,เครื่องใน,ส่วนใน,ลักษณะภายใน [Nontri]
 • /IH2 N S AY1 D/ [CMU]
 • /IH1 N S AY2 D/ [CMU]
 • (n) /'ɪns'aɪd/ [OALD]
gate
 • ประตูรั้ว: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู [Lex2]
 • (เกท) n. ประตูรั้ว, ประตูใหญ่ ###S. doorway,door,gateway,exit [Hope]
 • (n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก [Nontri]
 • /G EY1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪt/ [OALD]
joined
 • /JH OY1 N D/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɔɪnd/ [OALD]
  [join]
 • เข้าร่วม: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม [Lex2]
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก[Lex2]
 • เชื่อม: ต่อ, โยง, ประสาน [Lex2]
 • รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ): บรรจบกัน [Lex2]
 • รอยต่อ: รอยเชื่อม, ข้อต่อ [Lex2]
 • มีส่วนร่วม: ประสมโรง [Lex2]
 • (จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม ###S. connect,merge,unite [Hope]
 • (vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก [Nontri]
 • /JH OY1 N/ [CMU]
 • (v) /ʤ'ɔɪn/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
Dream
 • ความฝัน: จิตนาการ, ความคิดฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความทะเยอทะยาน [Lex2]
 • ฝัน: เพ้อฝัน [Lex2]
 • (ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา. ###SW. dreamer n. dreaminglyadv. ###S. illusion,fantasy,vis [Hope]
 • (n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน [Nontri]
 • (vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน [Nontri]
 • /D R IY1 M/ [CMU]
 • (v) /dr'iːm/ [OALD]
Roadblock
 • สิ่งกีดขวาง: อุปสรรค [Lex2]
 • (n) สิ่งกีดขวางบนถนน [Nontri]
 • /R OW1 D B L AA2 K/ [CMU]
 • (n) /r'ɒudblɒk/ [OALD]
going in
  [go in]
 • เข้าไป (ข้างใน): เข้า [Lex2]
 • ใส่: เข้าพอดี [Lex2]
 • หายเข้ากลีบเมฆ[Lex2]
 • เริ่มทำงานตามปกติ[Lex2]
 • เริ่มโจมตี (ทางทหาร)[Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา: ไม่ได้รับความสนใจ [Lex2]
 • เดินทางไปด้วย (การสวมชุดหรือเสื้อผ้า, ด้วยรถยนต์, ด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ)[Lex2]
 • เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ)[Lex2]
 • เข้ากันได้กับ: พอดีกับ [Lex2]
 • เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา: ไม่รู้เรื่อง, ไม่สนใจ [Lex2]
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ [Lex2]
 • เกรงกลัวอย่างมาก[Lex2]
quietly
 • อย่างเงียบ: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ [Lex2]
 • อย่างเงียบๆ[Lex2]
 • /K W AY1 AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /kw'aɪətliː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top