ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Fool ( F UW1 L), the ( DH AH0) super ( S UW1 P ER0) tank ( T AE1 NG K) is ( IH1 Z) impervious ( IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S) to ( T UW1) all ( AO1 L) weapons ( W EH1 P AH0 N Z)...

 


 
Fool
 • คนโง่: คนไม่มีหัวคิด, คนทึ่ม, คนเขลา, คนเซ่อ, คนเบาปัญญา [Lex2]
 • ตัวตลก[Lex2]
 • ทำเป็นตลก: ทำเป็นเล่น [Lex2]
 • หลอกลวง: ลวงให้เข้าใจผิด, หลอก [Lex2]
 • อาหารหวานที่ทำด้วยผลไม้ผสมกับครีมหรือคัสตาร์ด[Lex2]
 • (ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้ [Hope]
 • (n) คนโง่,ตัวตลก,คนเซ่อ,คนไม่เต็มบาท,คนโง่เขลาเบาปัญญา [Nontri]
 • (vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ [Nontri]
 • /F UW1 L/ [CMU]
 • (v) /f'uːl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
super
 • ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ): วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด [Lex2]
 • เกินปกติ: เกินธรรมดา [Lex2]
 • สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ): สุดยอด [Lex2]
 • ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแลตึกอาคาร [Lex2]
 • ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ): ผู้ดูแล, หัวหน้างาน [Lex2]
 • สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า: สิ่งที่พิเศษกว่า [Lex2]
 • ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ): นักแสดงเพิ่มเติมพิเศษ [Lex2]
 • น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง [Lex2]
 • ส่วนยอดของรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งสะสมอยู่[Lex2]
 • (ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ. ###S. extraordinary [Hope]
 • /S UW1 P ER0/ [CMU]
 • (n) /s'uːpər/ [OALD]
tank
 • ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ: ถังบรรจุ (น้ำ, ก๊าซ), แท็งก์น้ำ [Lex2]
 • ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่[Lex2]
 • รถถัง[Lex2]
 • คุก (คำไม่เป็นทางการ): ห้องขังนักโทษ [Lex2]
 • บ่อน้ำ: ทะเลสาบ [Lex2]
 • เก็บไว้ในแท็งค์: บรรจุลงในถังหรือบ่อ [Lex2]
 • ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (แทงคฺ) n. ถัง,รถถัง,บ่อน้ำ,ทะเลสาบ vt. บรรจุลงในถัง. ###S. basin,vessel [Hope]
 • (n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ [Nontri]
 • /T AE1 NG K/ [CMU]
 • (v) /t'æŋk/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
impervious
 • ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง [Lex2]
 • ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน: ที่ผ่านไม่ได้ [Lex2]
 • (อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน. ###S. ###SW. imperviable. imperviously adv. imperviousness n. ###S. im [Hope]
 • (adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต [Nontri]
 • /IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /'ɪmp'ɜːʳvɪəʳs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
weapons
 • /W EH1 P AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /w'ɛpənz/ [OALD]
  [weapon]
 • อาวุธ: สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ [Lex2]
 • จัดหาอาวุธ: จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์, เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ [Lex2]
 • (เวพ'เพิน) n. อาวุธ ###SW. weaponed adj. ###S. defense,trick [Hope]
 • (n) อาวุธ,อาวุธยุทโธปกรณ์ [Nontri]
 • /W EH1 P AH0 N/ [CMU]
 • (n) /w'ɛpən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top