ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Find ( F AY1 N D) a ( AH0) priest ( P R IY1 S T), take ( T EY1 K) our ( AW1 ER0) vows ( V AW1 Z) and ( AH0 N D) live ( L AY1 V) happily ( HH AE1 P AH0 L IY0) ever ( EH1 V ER0) after ( AE1 F T ER0).

 


 
Find
  • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
  • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
  • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
  • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
  • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
  • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
  • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
  • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
  • /F AY1 N D/ [CMU]
  • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
a
  • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
  • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
  • ของ[Lex2]
  • บน[Lex2]
  • จาก[Lex2]
  • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
  • ออก[Lex2]
  • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
  • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
  • /AH0/ [CMU]
  • /EY1/ [CMU]
  • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
  • (dt) /ə/ [OALD]
priest
  • พระ: นักบวช [Lex2]
  • (พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา ###S. clergyman [Hope]
  • (n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง [Nontri]
  • /P R IY1 S T/ [CMU]
  • (n) /pr'iːst/ [OALD]
take
  • เอาไป: เอา [Lex2]
  • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
  • ควบคุมตัว[Lex2]
  • ถือ: จับ [Lex2]
  • ชนะ: พิชิต [Lex2]
  • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
  • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
  • พาไป: นำไป [Lex2]
  • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
  • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
  • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
  • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
  • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
  • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
  • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
  • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
  • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
  • จดบันทึก: จด [Lex2]
  • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
  • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
  • คัดลอก[Lex2]
  • ต้องการ[Lex2]
  • เจ็บป่วย[Lex2]
  • โกง[Lex2]
  • ร่วมประเวณี[Lex2]
  • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
  • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
  • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
  • /T EY1 K/ [CMU]
  • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
our
  • ของเรา[Lex2]
  • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
  • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
  • /AW1 ER0/ [CMU]
  • /AW1 R/ [CMU]
  • /AA1 R/ [CMU]
  • (j) /'auər/ [OALD]
vows
  • /V AW1 Z/ [CMU]
  • (v) /v'auz/ [OALD]
    [vow]
  • การสาบาน[Lex2]
  • ให้คำปฏิญาณ: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด [Lex2]
  • สาบาน[Lex2]
  • (เวา) vt.,vi.,n. (คำ,การ) สาบาน,ปฎิญาณ,ให้คำมั่น,บน,บนบาน,อธิษฐาน. take vows ให้คำปฎิญาณ ###S. oath,pledge,promise,assure [Hope]
  • (n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน [Nontri]
  • (vi) สัญญา,ปฏิญาณ,ให้คำมั่น,บนบาน,อธิฐาน [Nontri]
  • /V AW1/ [CMU]
  • (v) /v'au/ [OALD]
and
  • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
  • ดังนั้น[Lex2]
  • รวมกับ: รวม [Lex2]
  • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
  • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
  • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
  • /AH0 N D/ [CMU]
  • /AE1 N D/ [CMU]
  • (cc) /ænd/ [OALD]
live
  • ดำเนินชีวิต: ใช้ชีวิต [Lex2]
  • ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
  • ถ่ายทอดสด[Lex2]
  • ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน[Lex2]
  • ประสบ[Lex2]
  • มีชีวิต: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย [Lex2]
  • มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ): เต็มไปด้วยชีวิตชีวา [Lex2]
  • มีชีวิตอยู่[Lex2]
  • ไม่ด้าน (กระสุน)[Lex2]
  • ยังคงมีชีวิตอยู่[Lex2]
  • ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)[Lex2]
  • ยังชีพด้วย: ประทังชีวิตด้วย [Lex2]
  • ยังไม่ระเบิด[Lex2]
  • ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ): เด้งได้ [Lex2]
  • ลุก (ถ่านไฟ): คุแดง [Lex2]
  • สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน [Lex2]
  • สว่าง (สี): สดใส [Lex2]
  • อาจปะทุได้อีก[Lex2]
  • อาศัย: อยู่, พัก [Lex2]
  • (adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น [Nontri]
  • (vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่ [Nontri]
  • /L AY1 V/ [CMU]
  • /L IH1 V/ [CMU]
  • (v) /l'ɪv/ [OALD]
  • (j) /l'aɪv/ [OALD]
happily
  • อย่างมีความสุข: อย่างร่าเริง [Lex2]
  • (แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข ###S. luckily [Hope]
  • (adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน [Nontri]
  • /HH AE1 P AH0 L IY0/ [CMU]
  • (a) /h'æpɪliː/ [OALD]
ever
  • เคย: เท่าที่เคยมา [Lex2]
  • ตลอด: เสมอๆ [Lex2]
  • (เอฟ'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไม่มีที่สิ้นสุด,เรื่อยไป ###S. always [Hope]
  • (adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด [Nontri]
  • /EH1 V ER0/ [CMU]
  • (a) /'ɛvər/ [OALD]
after
  • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
  • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
  • หลังจาก[Lex2]
  • (อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
  • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
  • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
  • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
  • /AE1 F T ER0/ [CMU]
  • (j) /'aːftər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top