ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Everybody ( EH1 V R IY0 B AA2 D IY0) took ( T UH1 K) a ( AH0) hostile ( HH AA1 S T AH0 L) attitude ( AE1 T AH0 T UW2 D) toward ( T AH0 W AO1 R D) illegal ( IH2 L IY1 G AH0 L) aliens ( EY1 L IY0 AH0 N Z).

 


 
Everybody
 • ทุกคน: ทุกท่าน [Lex2]
 • pron. ทุกคน [Hope]
 • (n) ทุกคน [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 B AA2 D IY0/ [CMU]
 • (pron) /'ɛvrɪbɒdiː/ [OALD]
took
 • กริยาช่องที่ 2 ของ take[Lex2]
 • (ทุค) v. กริยาช่อง 2 ของ take [Hope]
 • (vt) pt ของ take [Nontri]
 • /T UH1 K/ [CMU]
 • (v) /t'uk/ [OALD]
  [take]
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v,n (count)) /t'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
hostile
 • ซึ่งเป็นศัตรู: ซึ่งเป็นปรปักษ์ [Lex2]
 • (ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก ###SW. hostility adv. ###S. contrary,antagonistic [Hope]
 • (adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร [Nontri]
 • /HH AA1 S T AH0 L/ [CMU]
 • /HH AA0 S T AY1 L/ [CMU]
 • (adj) /h'ɒstaɪl/ [OALD]
attitude
 • ทัศนคติ: ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น [Lex2]
 • ลักษณะท่าทาง[Lex2]
 • (แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ ###S. manner, mood, behaviour [Hope]
 • (n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง [Nontri]
 • /AE1 T AH0 T UW2 D/ [CMU]
 • (n (count)) /'ætɪtjuːd/ [OALD]
toward
 • ไปสู่[Lex2]
 • ใกล้จะถึง: เกือบจะถึง [Lex2]
 • ในเรื่องเกี่ยวกับ[Lex2]
 • ช่วยเหลือทางการเงินต่อ[Lex2]
 • ในไม่ช้า[Lex2]
 • (โท'เอิร์ด) prep. ไปยัง,ไปถึง,ไปทาง,ใกล้ ๆ กับ,หันไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก,ต่อ. adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์ [Hope]
 • (pre) ไปต่อ,ในเรื่อง,ไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก [Nontri]
 • /T AH0 W AO1 R D/ [CMU]
 • /T AO1 R D/ [CMU]
 • (prep) /t'əw'ɔːd/ [OALD]
illegal
 • ผิดกฎหมาย: นอกกฎหมาย [Lex2]
 • (อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา ###SW. illegality n. ###S. illicit [Hope]
 • (adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา [Nontri]
 • /IH2 L IY1 G AH0 L/ [CMU]
 • (adj) /'ɪl'iːgl/ [OALD]
aliens
 • /EY1 L IY0 AH0 N Z/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪlɪəʳnz/ [OALD]
  [alien]
 • คนต่างด้าว: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ [Lex2]
 • คนนอก[Lex2]
 • ต่างด้าว: ต่างประเทศ, ที่เป็นคนต่างชาติ [Lex2]
 • แปลก: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ [Lex2]
 • มนุษย์ต่างดาว: มนุษย์จากนอกโลก [Lex2]
 • โอน (ทรัพย์สิน)[Lex2]
 • (แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง ###S. outlander) [Hope]
 • (adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก [Nontri]
 • (n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ [Nontri]
 • /EY1 L IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n (count),adj) /'ɛɪlɪəʳn/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top