ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Caught up ( K AA1 T AH1 P) in ( IH0 N) some ( S AH1 M) incomprehensible ( IH2 NG K AA2 M P R AH0 HH EH1 N S IH0 B AH0 L) hierarchy ( HH AY1 ER0 AA2 R K IY0), dressed ( D R EH1 S T) in ( IH0 N) a ( AH0) blue ( B L UW1)-striped ( S T R AY1 P T) uniform ( Y UW1 N AH0 F AO2 R M), sometimes ( S AH0 M T AY1 M Z) classified ( K L AE1 S AH0 F AY2 D) under ( AH1 N D ER0) the ( DH AH0) decree ( D IH0 K R IY1) known as ( N OW1 N AE1 Z) "Nacht und ( AH1 N D) Nebel ( N EH1 B AH0 L)"

 


 
Caught up
  [catch up]
 • คว้า: ฉก, ฉวย [Lex2]
 • เกี่ยวไว้กับ: ผูกไว้กับ, แขวนไว้กับ [Lex2]
 • ตามทัน: ไล่ทัน [Lex2]
 • ทำให้หมดหวัง: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ [Lex2]
 • จับผิด: แสดงให้เห็นว่าผิดจริง [Lex2]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n (count),adv,prep) /ɪn/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /sʌm/ [OALD]
incomprehensible
 • ที่ไม่สามารถเข้าใจได้: ซึ่งไม่เข้าใจ, ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ [Lex2]
 • (adj) เข้าใจยาก [Nontri]
 • /IH2 NG K AA2 M P R AH0 HH EH1 N S IH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (adj) /ˌɪnkˌɒmprɪh'ɛnsəbl/ [OALD]
hierarchy
 • การจัดระบบตามลำดับขั้น: การจัดระบบตามลำดับชั้น [Lex2]
 • (ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น ###SW. hierarchism n. hierarchist n. [Hope]
 • (n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น [Nontri]
 • /HH AY1 ER0 AA2 R K IY0/ [CMU]
 • /HH AY1 R AA2 R K IY0/ [CMU]
 • (n (count)) /h'aɪəraːkiː/ [OALD]
dressed
 • /D R EH1 S T/ [CMU]
 • (v,v) /dr'ɛst/ [OALD]
  [dress]
 • เครื่องแต่งกาย: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด [Lex2]
 • ตกแต่ง: ประดับ [Lex2]
 • ตัดแต่ง: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม) [Lex2]
 • ใส่เสื้อผ้า: แต่งตัว, แต่งกาย [Lex2]
 • (เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร [Hope]
 • (n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด [Nontri]
 • (vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล [Nontri]
 • /D R EH1 S/ [CMU]
 • (v,n) /dr'ɛs/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
blue
 • สีฟ้า: สีน้ำเงิน [Lex2]
 • เศร้าใจ: เสียใจ [Lex2]
 • กลายเป็นสีน้ำเงิน: เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน [Lex2]
 • หยาบโลน: ลามก [Lex2]
 • เคร่งครัด: เคร่ง [Lex2]
 • (บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน ###SW. bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด [Hope]
 • (adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า [Nontri]
 • /B L UW1/ [CMU]
 • (vt,n,adj) /bl'uː/ [OALD]
striped
 • ซึ่งมีสาย: ซึ่งเป็นแถบ [Lex2]
 • (สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า [Hope]
 • /S T R AY1 P T/ [CMU]
 • (adj) /str'aɪpt/ [OALD]
uniform
 • เครื่องแบบ: ชุดเครื่องแบบ [Lex2]
 • ที่เป็นแบบเดียวกัน: ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน [Lex2]
 • ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน: ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน [Lex2]
 • สม่ำเสมอ[Lex2]
 • (ยู'นะฟอร์ม) adj.,vt. (ทำให้) เหมือนกัน,เป็นแบบเดี่ยว,ไม่แตกต่างกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน,ไม่ผันแปร,สม่ำเสมอ. n. เครื่องแบบ,ชุดเครื่องแบบ,คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร'U' [Hope]
 • (adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน [Nontri]
 • /Y UW1 N AH0 F AO2 R M/ [CMU]
 • (n,adj) /j'uːnɪfɔːm/ [OALD]
sometimes
 • บางครั้ง: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส [Lex2]
 • (ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท' [Hope]
 • (adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว [Nontri]
 • /S AH0 M T AY1 M Z/ [CMU]
 • /S AH1 M T AY2 M Z/ [CMU]
 • (adv) /s'ʌmtaɪmz/ [OALD]
classified
 • ที่แบ่งเป็นประเภท[Lex2]
 • ที่เป็นความลับทางราชการ: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น [Lex2]
 • (แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ ###S. confidential [Hope]
 • /K L AE1 S AH0 F AY2 D/ [CMU]
 • (vt,vt,adj) /kl'æsɪfaɪd/ [OALD]
  [classify]
 • จัดกลุ่ม[Lex2]
 • (แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ. ###SW. classifiable adj. ดูclassify [Hope]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S AH0 F AY2/ [CMU]
 • (vt) /kl'æsɪfaɪ/ [OALD]
under
 • ภายใต้[Lex2]
 • ใต้: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง [Lex2]
 • รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่): ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า [Lex2]
 • ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว[Lex2]
 • (อันเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต้,ใต้,ข้างล่าง,ล่าง,ต่ำกว่า,น้อยกว่า,รอง,ในสังกัด,ตามที่,ในระหว่างที่. -Phr . (go under ยอมแพ้ ตกต่ำ) ###S. beneath,below [Hope]
 • (pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน [Nontri]
 • /AH1 N D ER0/ [CMU]
 • (adv,prep) /'ʌndər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
decree
 • พระราชกฤษฎีกา: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา [Lex2]
 • พิพากษา: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา [Lex2]
 • (ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย [Hope]
 • (n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา [Nontri]
 • (vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา [Nontri]
 • /D IH0 K R IY1/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /d'ɪkr'iː/ [OALD]
known as
  [know as]
 • เรียกว่า: เรียกชื่อว่า [Lex2]
Nacht
 • |die, pl. Nächte| กลางคืน, คืน [LongdoDE]
und
 • และ [LongdoDE]
 • /AH1 N D/ [CMU]
Nebel
 • /N EH1 B AH0 L/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top