ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

But ( B AH1 T) if ( IH1 F) it is ( IH1 T IH1 Z) not ( N AA1 T) recovered ( R AH0 K AH1 V ER0 D) the ( DH AH0) result ( R IH0 Z AH1 L T) will ( W IH1 L) be ( B IY1) the ( DH AH0) merciless ( M ER1 S AH0 L AH0 S) slaughter ( S L AO1 T ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) Wachati .

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
it is
 • อักเสบ[Lex2]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
recovered
 • /R AH0 K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • /R IH0 K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪk'ʌvəd/ [OALD]
  [recover]
 • ได้คืน: ได้กลับคืน, เอากลับคืน [Lex2]
 • ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย: ฟื้นไข้, ทุเลา, หายจาก [Lex2]
 • ทำให้ใช้ได้อีก: นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก [Lex2]
 • ชดใช้: ชดเชย [Lex2]
 • ชนะคดี (ทางกฎหมาย)[Lex2]
 • (รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี ###SW. recoverable adj. [Hope]
 • (vi,vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น [Nontri]
 • /R IH0 K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) /r'ɪk'ʌvər/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
result
 • เป็นผล: บังเกิดผล, ให้ผล [Lex2]
 • ผลลัพธ์: ผลตอบ, ผลที่ตามมา [Lex2]
 • คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ[Lex2]
 • (รีซัลทฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ [Hope]
 • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,มติ [Nontri]
 • (vi) บังเกิดผล,เป็นผล [Nontri]
 • /R IH0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • /R IY0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪz'ʌlt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
merciless
 • ไร้ความปราณี: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย [Lex2]
 • (เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่เห็นอกเห็นใจ. ###SW. mercilessly adv. mercilessness n. ###S. pitliless [Hope]
 • (adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ [Nontri]
 • /M ER1 S AH0 L AH0 S/ [CMU]
 • (j) /m'ɜːʳsɪlɪs/ [OALD]
slaughter
 • การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร[Lex2]
 • การฆ่าอย่างทารุณ: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร [Lex2]
 • การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)[Lex2]
 • ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร[Lex2]
 • สังหารหมู่: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร [Lex2]
 • (สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่. ###SW. slaughterer n. ###S. carnage,massacre [Hope]
 • (n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า [Nontri]
 • (vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า [Nontri]
 • /S L AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /sl'ɔːtər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top