ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

At ( AE1 T) his ( HH IH1 Z) final ( F AY1 N AH0 L) exam ( IH0 G Z AE1 M), Bob ( B AA1 B) was ( W AA1 Z) really ( R IH1 L IY0) put through ( P UH1 T TH R UW1) the ( DH AH0) wringer ( R IH1 NG ER0); the ( DH AH0) test ( T EH1 S T) covered ( K AH1 V ER0 D) everything ( EH1 V R IY0 TH IH2 NG) that ( DH AE1 T) was in ( W AA1 Z IH0 N) the ( DH AH0) course ( K AO1 R S).

 


 
At
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (prep) /æt/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (adj,pron) /hɪz/ [OALD]
final
 • สุดท้าย[Lex2]
 • ที่สิ้นสุด: ขั้นสุดท้าย [Lex2]
 • (ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย [Nontri]
 • (n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน [Nontri]
 • /F AY1 N AH0 L/ [CMU]
 • (n (count),adj) /f'aɪnl/ [OALD]
exam
 • การสอบ: การทดสอบ [Lex2]
 • (อิกแซม') n. ดูexamination [Hope]
 • /IH0 G Z AE1 M/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɪgz'æm/ [OALD]
Bob
 • ผงกหัว[Lex2]
 • สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม[Lex2]
 • การผงกศีรษะ[Lex2]
 • ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ[Lex2]
 • เคาะเบาๆ เร็วๆ[Lex2]
 • ผงกศีรษะ[Lex2]
 • ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ [Lex2]
 • ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น[Lex2]
 • สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข[Lex2]
 • การศัลยกรรมจมูก (ภาษาไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • หนึ่งชิลลิ่ง (คำไม่เป็นทางการ): สิบสองเพนนี [Lex2]
 • เหรียญชิลลิง[Lex2]
 • 5 เพนนี[Lex2]
 • ไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ: ไปแป๊บเดียว, ไปเดี๋ยวเดียว [Lex2]
 • (บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น [Hope]
 • (n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง [Nontri]
 • (vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น [Nontri]
 • /B AA1 B/ [CMU]
 • (proper noun) /b'ɒb/ [OALD]
 • (v,n (count)) /b'ɒb/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
really
 • โดยแท้จริง: โดยแท้, โดยความเป็นจริง [Lex2]
 • (เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
 • (adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ [Nontri]
 • /R IH1 L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 L IY0/ [CMU]
 • (adv) /r'ɪəʳliː/ [OALD]
put through
 • ทำให้สมบูรณ์: ทำให้สำเร็จ [Lex2]
 • โทรศัพท์ติดต่อ[Lex2]
 • ทำให้สอบผ่าน: ทำให้ผ่าน [Lex2]
 • ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย)[Lex2]
 • ทำให้ทรมานจาก[Lex2]
 • ฝึกสัตว์ให้แสดง[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
wringer
 • เครื่องบิด: เครื่องคั้น [Lex2]
 • (ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด [Hope]
 • (n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด [Nontri]
 • /R IH1 NG ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /r'ɪŋər/ [OALD]
test
 • การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
 • วิธีที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล [Lex2]
 • แบบทดสอบ: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
 • การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
 • (เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ. ###SW. testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
 • (n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์ [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ [Nontri]
 • /T EH1 S T/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /t'ɛst/ [OALD]
covered
 • ที่คลุมหน้าไว้[Lex2]
 • /K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (vt,vt) /k'ʌvəd/ [OALD]
  [cover]
 • คลุม: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม [Lex2]
 • แต่งกาย: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า [Lex2]
 • ทำงานแทน[Lex2]
 • ที่บังตา: ที่บัง [Lex2]
 • ปกป้อง: คุ้มกัน [Lex2]
 • ปกหนังสือ[Lex2]
 • ปิดบัง: ซ่อนเร้น [Lex2]
 • ปู: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย [Lex2]
 • ผ้าคลุม: ผ้าห่ม [Lex2]
 • ฝา: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด [Lex2]
 • ฟักไข่: กกไข่ [Lex2]
 • รวมถึง: คลอบคลุมถึง [Lex2]
 • สถานที่ซ่อน[Lex2]
 • สิ่งที่ปกป้อง[Lex2]
 • สิ่งป้องกันการกระแทก[Lex2]
 • ห่ม: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้ [Lex2]
 • ให้ข่าว: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ. [Lex2]
 • (คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
 • (n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน [Nontri]
 • (vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่) [Nontri]
 • /K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (vt,n) /k'ʌvər/ [OALD]
everything
 • ทุกสิ่งทุกอย่าง[Lex2]
 • สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด: คนที่สำคัญที่สุด [Lex2]
 • (n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (pron) /'ɛvrɪthɪŋ/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (adj,adv,pron,pron,conj) /ðæt/ [OALD]
was in
  [be in]
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
course
 • ช่วงเวลา[Lex2]
 • ท่องเที่ยวไป[Lex2]
 • แนวทางปฏิบัติ: แนวความคิด, แนวคิด [Lex2]
 • ลำดับของเหตุการณ์[Lex2]
 • วิ่งอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • เส้นทาง: แนวทาง, วิถีทาง [Lex2]
 • หลักสูตร: วิชา, กระบวนวิชา [Lex2]
 • อาหารจานหนึ่ง: จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง (อาหาร) [Lex2]
 • n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย) [LongdoFR]
 • (คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่ [Hope]
 • (n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง [Nontri]
 • (vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง [Nontri]
 • /K AO1 R S/ [CMU]
 • (v,n) /k'ɔːs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top