ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- Darwin's ( D AA1 R W IH0 N Z) PDA contains ( K AH0 N T EY1 N Z) classified ( K L AE1 S AH0 F AY2 D)... - Just ( JH AH1 S T) open ( OW1 P AH0 N) it ( IH1 T).

 


 
Darwin's
 • /D AA1 R W IH0 N Z/ [CMU]
PDA
 • ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant\nหมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้ [LongdoEN]
contains
 • /K AH0 N T EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɛɪnz/ [OALD]
  [contain]
 • จำกัด[Lex2]
 • จุ: บรรจุ [Lex2]
 • ประกอบด้วย[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • ยับยั้ง: ควบคุมความรู้สึก [Lex2]
 • (คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง [Hope]
 • (vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง [Nontri]
 • /K AH0 N T EY1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɛɪn/ [OALD]
classified
 • ที่แบ่งเป็นประเภท[Lex2]
 • ที่เป็นความลับทางราชการ: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น [Lex2]
 • (แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ ###S. confidential [Hope]
 • /K L AE1 S AH0 F AY2 D/ [CMU]
 • (v) /kl'æsɪfaɪd/ [OALD]
  [classify]
 • จัดกลุ่ม[Lex2]
 • (แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ. ###SW. classifiable adj. ดูclassify [Hope]
 • (vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น [Nontri]
 • /K L AE1 S AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /kl'æsɪfaɪ/ [OALD]
Just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
open
 • ที่เปิดอยู่[Lex2]
 • ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา: เปิดเผย [Lex2]
 • ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
 • เปิดโล่ง: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น [Lex2]
 • ที่ถกเถียงกันได้[Lex2]
 • ว่าง[Lex2]
 • เปิดออก: อ้า, เผยอ, แง้ม [Lex2]
 • เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ[Lex2]
 • กาง: คลี่ [Lex2]
 • เริ่มต้น: เริ่ม, เริ่มเดิน, เริ่มปฏิบัติงาน [Lex2]
 • ที่กว้าง: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง [Lex2]
 • (โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ ###SW. openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the [Hope]
 • (adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง [Nontri]
 • (n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย [Nontri]
 • /OW1 P AH0 N/ [CMU]
 • (v) /'ɒupən/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top