ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

'Your task ( T AE1 S K) is ( IH1 Z) not ( N AA1 T) only ( OW1 N L IY0) to ( T UW1) track ( T R AE1 K) down ( D AW1 N) and ( AH0 N D) destroy ( D IH0 S T R OY1) this ( DH IH1 S) beast ( B IY1 S T), but ( B AH1 T) also ( AO1 L S OW0) to ( T UW1) dispose of ( D IH0 S P OW1 Z AH1 V) its ( IH1 T S) gigantic ( JH AY0 G AE1 N T IH0 K) corpse ( K AO1 R P S).

 


 
task
 • งานหนัก: งานที่ยาก, ภารกิจ, งานที่สำคัญ [Lex2]
 • ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก: ทำให้ทำงานหนักเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย [Lex2]
 • (ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ) ###S. job,work,burden [Hope]
 • (n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ใช้สมองหนัก,ให้ทำงานหนัก [Nontri]
 • /T AE1 S K/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /t'aːsk/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (adv) /n'ɒt/ [OALD]
only
 • เพียงแค่: เพียงแต่, เพียงแต่ … เท่านั้น [Lex2]
 • เท่านั้น: ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ [Lex2]
 • เพิ่งจะ: ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ [Lex2]
 • ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว[Lex2]
 • ที่เป็นลูกโทน[Lex2]
 • แต่: เพียงแต่ว่า [Lex2]
 • (โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
 • (adj) เท่านั้น,เพียงคนเดียว,เดี่ยว,เอก,เดียว [Nontri]
 • (adv) เท่านั้น,อย่างเดียวเท่านั้น,เพียงแต่,เดียว,เพิ่ง [Nontri]
 • (con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า [Nontri]
 • /OW1 N L IY0/ [CMU]
 • (adj,adv,conj) /'ɒunliː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
track
 • หนทาง: เส้นทาง, ถนน [Lex2]
 • รางรถไฟ: รางคู่ขนาน [Lex2]
 • ลู่: ลู่สำหรับวิ่ง [Lex2]
 • ร่องแผ่นเสียง[Lex2]
 • ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก[Lex2]
 • ติดตาม: ตามรอย [Lex2]
 • (แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า [Hope]
 • (n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง [Nontri]
 • (vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย [Nontri]
 • /T R AE1 K/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /tr'æk/ [OALD]
down
 • การลดต่ำลง[Lex2]
 • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
 • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
 • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
 • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
 • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
 • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
 • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
 • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
 • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
 • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
 • /D AW1 N/ [CMU]
 • (proper noun) /d'aun/ [OALD]
 • (vt,n,adv,prep) /daun/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
destroy
 • ฆ่า: สังหาร, คร่าชีวิต [Lex2]
 • ทำลาย: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก [Lex2]
 • ทำลาย: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง [Lex2]
 • (ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า ###S. ruin [Hope]
 • (vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า [Nontri]
 • /D IH0 S T R OY1/ [CMU]
 • (vt) /d'ɪstr'ɔɪ/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
beast
 • สัตว์: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์ [Lex2]
 • คนเลวทราม: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ [Lex2]
 • ผู้หญิงที่น่าเกลียด[Lex2]
 • (บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน [Hope]
 • (n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์ [Nontri]
 • /B IY1 S T/ [CMU]
 • (n (count)) /b'iːst/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (adv,pron,prep,conj) /bʌt/ [OALD]
also
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (adv) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • /K AA1 N JH AH0 R AH2 R/ [CMU]
 • (n (count)) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
dispose of
 • เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้): ย้ายออก [Lex2]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (adj) /'ɪts/ [OALD]
gigantic
 • มหึมา: ใหญ่โต, มโหฬาร [Lex2]
 • (ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล ###SW. gigantically adv. giganticness n. ###S. huge,large [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร [Nontri]
 • /JH AY0 G AE1 N T IH0 K/ [CMU]
 • /JH AY0 G AE1 N IH0 K/ [CMU]
 • (adj) /ʤ'aɪg'æntɪk/ [OALD]
corpse
 • ซากศพ: ศพ [Lex2]
 • (คอร์พซฺ) n. ศพ,ซากศพ ###S. cadaver [Hope]
 • (n) ซากศพ,ซากมนุษย์ [Nontri]
 • /K AO1 R P S/ [CMU]
 • (n (count)) /k'ɔːps/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top