ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

"Invite ( IH2 N V AY1 T) your ( Y AO1 R) child ( CH AY1 L D) on ( AA1 N) favorite ( F EY1 V ER0 IH0 T) activities ( AE0 K T IH1 V AH0 T IY0 Z), "and ( AH0 N D) re ( R EY1)-establish ( IH0 S T AE1 B L IH0 SH) familiar ( F AH0 M IH1 L Y ER0) bonds ( B AA1 N D Z)."

 


 
Invite
 • เชิญ: เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชวน [Lex2]
 • ทำให้เกิด: ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่ไม่ดี [Lex2]
 • (อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง. ###SW. inviter n. ###S. call for,ask [Hope]
 • (vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง [Nontri]
 • /IH2 N V AY1 T/ [CMU]
 • (n) /'ɪnvaɪt/ [OALD]
 • (v) /'ɪnv'aɪt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
child
 • คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก[Lex2]
 • เด็ก[Lex2]
 • ลูก[Lex2]
 • (ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร ###S. yougster -pl children [Hope]
 • (n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน [Nontri]
 • /CH AY1 L D/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪld/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
favorite
 • คนโปรด: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน [Lex2]
 • ความนิยมชมชอบ[Lex2]
 • ตัวเก็ง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่โปรดปราน: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ [Lex2]
 • (เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน [Hope]
 • /F EY1 V ER0 IH0 T/ [CMU]
 • /F EY1 V R AH0 T/ [CMU]
activities
 • /AE0 K T IH1 V AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • /AE0 K T IH1 V IH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ækt'ɪvɪtɪz/ [OALD]
  [activity]
 • การกระตือรือร้น: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา [Lex2]
 • การกระทำ: กิจกรรม [Lex2]
 • การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี[Lex2]
 • (แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม ###S. action, pursuit) [Hope]
 • (n) กิจกรรม,การงาน [Nontri]
 • /AE0 K T IH1 V AH0 T IY0/ [CMU]
 • /AE0 K T IH1 V IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ækt'ɪvɪtiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (in) /riː/ [OALD]
establish
 • สร้าง: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น: พิสูจน์ [Lex2]
 • (อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์ ###SW. establisher n. ดูestablish [Hope]
 • (vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง [Nontri]
 • /IH0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
 • (v) /'ɪst'æblɪʃ/ [OALD]
familiar
 • คุ้นเคย: เคยชิน, ซึ่งเป็นที่รู้จัก [Lex2]
 • เพื่อนสนิท: คนคุ้นเคย, คนสนิทสนม [Lex2]
 • (ฟะมิล'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชิน,เคย,สนิทสนม,รู้,เห็นเสมอ,รู้จัก,ใกล้ชิด,ตามสบาย,ไม่มี [Hope]
 • (adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก [Nontri]
 • /F AH0 M IH1 L Y ER0/ [CMU]
 • (n) /f'əm'ɪlɪəʳr/ [OALD]
bonds
 • ตั๋วเงินคลัง: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้ [Lex2]
 • /B AA1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɒndz/ [OALD]
  [bond]
 • ผูกมัด[Lex2]
 • ข้อผูกมัด: พันธนาการ [Lex2]
 • (บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา [Hope]
 • (n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,ผูกพัน,เชื่อมติด [Nontri]
 • /B AA1 N D/ [CMU]
 • (v) /b'ɒnd/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top