ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

build on

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build on-, *build on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build on(phrv) ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build upon
build on(phrv) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build on(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา บางสิ่งหรือบางคน, Syn. depend on
build on(phrv) ตั้งอยู่บน, See also: ยึดบางสิ่งเป็นพื้นฐาน, Syn. build upon
build on(phrv) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ, See also: ใช้บางสิ่งให้เป็นประโยชน์กับ, Syn. build upon

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
What we need to do is build on the profile.สิ่งที่เราต้องทำคือวิเคราะห์ลักษณะของเขาให้ได้ Roadkill (2009)
How would you build on that in your second term?ท่านจะมีวิธีสานต่ออย่างไร ในวาระที่สองของท่านคะ The San Lorenzo Job (2010)
You got to make it stone number one and build on it.นายต้องเริ่มวางหินก้อนแรก แล้วสร้างกำแพงขึ้นมา Hello, Cruel World (2011)
You're attempting to build on the work of Ebbinghaus by triggering an involuntary memory of me playing that game-- admittedly the happiest 600 hours of my childhood but it won't work.เธอจะใช้วิธีจากงาน ของ Hermann Ebbinghaus (นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน 1909) โดยกระตุ้นความทรงจำของฉัน ตอนเล่นเกมนั้น The Launch Acceleration (2012)
Never build on the ancient Indian burial grounds.พวกเขาเรียกมันว่า ที่ของวิญญาณแห่งความเงียบ Silent Hill: Revelation (2012)
I believe we can build on the progress we've made.ฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้าง มันในความก้าวหน้าที่เรามีได้ The Replacements (2013)
A foundation has to be build on something.ฐานรากย่อมปลูกสร้างบนบางสิ่ง Man of Steel (2013)
Build on those ideas that pass the test.สร้างความคิดผู้ที่ ผ่านการทดสอบ Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
build onLet's build on your plan.

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp, v5m) to build one's career [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp, v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
建て増す[たてます, tatemasu] (v5s, vt) to extend (building); to build on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 build on
   v 1: be based on; of theories and claims, for example; "What's
      this new evidence based on?" [syn: {repose on}, {rest on},
      {build on}, {build upon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top