ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirmative action

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirmative action-, *affirmative action*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IMF Executive Director. He's an affirmative action poster boy.อีธาน, ฉันทำหน้าที่นี้ในนาม ของประเทศ Mission: Impossible III (2006)
You quit, the affirmative action goons will be all over my ass.นายไม่อยู่ ฉันก็จะโดนล้อน่ะสิ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I don't want any affirmative action quota bullshit.ฉันไม่ได้ต้องการคำแนะนำอะไรทั้งนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
How did he get into an Ivy league school? It must have been affirmative action for goths and emos.แล้วเขาเข้า ม.ไอวี่ลีก ได้ไง? Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmative actionAffirmative action and busing are debated topics.
affirmative actionAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アファーマティブアクション[afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 affirmative action \affirmative action\ n.
   1. a policy of making active efforts to improve the
    employment or educational opportunities available to
    members of minority groups or women; -- achieved by
    employers or schools by using various techniques, but
    excluding the use of simple quotas or outright
    discrimination against white males.
 
   Note: affirmative action is required by law for certain
      employers in the United States.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affirmative action
   n 1: a policy designed to redress past discrimination against
      women and minority groups through measures to improve their
      economic and educational opportunities; "affirmative action
      has been extremely controversial and was challenged in 1978
      in the Bakke decision"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top