ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zeek-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeek-, *zeek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
zeek

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Zeekoe

‖n. [ D., sea cow, lake cow. ] (Zool.) A hippopotamus. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Zeek.- Zeek. Pilot (2010)
This isn't just about money, is it, Zeek?Hier geht es nicht nur um Geld, nicht wahr, Zeek? Namaste No More (2010)
What?Zeek. Pilot (2010)
Ho, Victor. What are you doing at a deek party, bro?Was machst du bei einer Zeek-Party, Bruder? Walk Like a Man (2007)
Deek!- Zeek! Walk Like a Man (2007)
Zeek!- Zeek. Pilot (2010)
What the hell kind of name is zeek?- Was zur Hölle ist Zeek für ein Name? The Big 'O' (2010)
- And that tall sucker. Is grandpa zeek.- Und der große Trottel ist Grandpa Zeek. The Big 'O' (2010)
You know how grandpa zeke taught me to swim?Weißt du, wie Großvater Zeek mir gezeigt hat, wie man schwimmt? The Deep End of the Pool (2010)
Maybe grandpa Zeek can help us cut the cake.Vielleicht kann Opa Zeek uns helfen, den Kuchen zu schneiden. Rubber Band Ball (2010)
Cuff links. That item was pawned by Zeek Braverman.Dieser Artikel wurde von Zeek Braverman verpfändet. Namaste No More (2010)
Zeek? Huh? Why don't you wait till Adam gets here?Zeek, warum wartest du nicht bis Adam hier ist? I Hear You, I See You (2010)
Right. Zeek just threw you to the wolves.Ja, Zeek warf dich gleich den Wölfen vor. I Hear You, I See You (2010)
It's a defense mechanism.Zeek, komm schon. I Hear You, I See You (2010)
I thought you were Zeek. What ya doing?Ich dachte, du seist Zeek. I Hear You, I See You (2010)
Zeeky!Zeeky! Think Like a Man Too (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
zeek

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Zeekoe

‖n. [ D., sea cow, lake cow. ] (Zool.) A hippopotamus. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top