ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-the filming cancellation article is going to be released. i can't stop it.-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the filming [...] n't stop it.-, *the filming [...] n't stop it.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The filming cancellation article is going to be released. I can't stop it.เรื่องที่คนปฏิเสธที่จะถ่าย MV จะกระจายออกไป แล้วผมก็จะไม่หยุดมันด้วย Episode #1.7 (2010)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-the ( DH AH0) filming ( F IH1 L M IH0 NG) cancellation ( K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N) article ( AA1 R T AH0 K AH0 L) is ( IH1 Z) going to ( G OW1 IH0 NG T UW1) be ( B IY1) released ( R IY0 L IY1 S T). i ( AY1) can't ( K AE1 N T) stop ( S T AA1 P) it ( IH1 T).-

 


 
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
filming
 • /F IH1 L M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ɪlmɪŋ/ [OALD]
  [film]
 • ภาพยนตร์: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง [Lex2]
 • แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ[Lex2]
 • เยื่อบางๆ: เนื้อเยื่อบางๆ [Lex2]
 • ฝ้า: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่ [Lex2]
 • ถ่ายภาพยนตร์: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ [Lex2]
 • เคลือบ: เคลือบด้วยฟิล์ม [Lex2]
 • |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ [LongdoDE]
 • |der, pl. Filme| ภาพยนต์ [LongdoDE]
 • (ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม [Hope]
 • (n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า [Nontri]
 • (vt) คลุมด้วยเยื่อบาง,ถ่ายภาพยนตร์,ถ่ายหนัง,ฉายหนัง [Nontri]
 • /F IH1 L M/ [CMU]
 • (v,n) /f'ɪlm/ [OALD]
cancellation
 • การยกเลิก[Lex2]
 • (แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก ###S. repeal [Hope]
 • (n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า [Nontri]
 • /K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌænsəl'ɛɪʃən/ [OALD]
article
 • ข้อย่อย: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา [Lex2]
 • คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ทำสัญญา: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง [Lex2]
 • บทความ[Lex2]
 • สิ่งของ: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ [Lex2]
 • (อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด ###S. item, object, piece,essay) [Hope]
 • (n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม [Nontri]
 • /AA1 R T AH0 K AH0 L/ [CMU]
 • /AA1 R T IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (vt,n (count)) /'aːtɪkl/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
going to
  [go to]
 • ไปยัง: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง [Lex2]
 • นำไปถึง (สถานที่): พาไปสู่ [Lex2]
 • เข้าเรียน: เข้าร่วม [Lex2]
 • ขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • หายไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • สอบถาม: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล [Lex2]
 • มอบให้: มอบ, มอบกับ [Lex2]
 • ประสบปัญหา[Lex2]
 • จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)[Lex2]
 • เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • ช่วยสนับสนุน[Lex2]
 • รวมทั้งหมดเป็น: รวมเป็น, รวมได้ [Lex2]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
released
 • /R IY0 L IY1 S T/ [CMU]
 • (vt,vt) /r'ɪl'iːst/ [OALD]
  [release]
 • ปลดปล่อย: ปล่อยตัว [Lex2]
 • ปลดหนี้[Lex2]
 • ปลดออกจากงาน: ขับออก, ไล่ออก [Lex2]
 • ออกวางจำหน่าย: ออกวางตลาด [Lex2]
 • การปลดปล่อย: การปลดเปลื้อง, การปล่อยเป็นอิสระ [Lex2]
 • การออกข่าว: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์ [Lex2]
 • n. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์ [Hope]
 • (n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น [Nontri]
 • (vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์ [Nontri]
 • /R IY0 L IY1 S/ [CMU]
 • (vt,n) /r'ɪl'iːs/ [OALD]
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n (count),pron) /aɪ/ [OALD]
 • (n (count)) /'aɪ/ [OALD]
can't
 • (คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not [Hope]
 • /K AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /kaːnt/ [OALD]
stop
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v,n (count)) /st'ɒp/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (pron) /ɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top