ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-programmer-

P R OW1 G R AE2 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: programmer, *programmer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
programmer(n) ผู้เขียนโปรแกรม, See also: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, Syn. programer

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
programmerนักเขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmerนักเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmerนักเขียนโปรแกรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
programmerนักเขียนโปรแกรม, ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
And who do you think was the main programmer on his team?ทายซิว่าใครเป็นหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์? Ghost in the Shell (1995)
Programmer access.ทางผ่านโปรแกรมเมอร์ The Matrix Reloaded (2003)
Whitney was a programmer mmfor a top-secret project, code name: "sanctuary.วิทนี่ย์เป็นโปรแกรมเมอร์ ในโครงการลับสุดยอด ใช้รหัส แซงทัวรี่ Chuck Versus the Truth (2007)
He was D.O.D.s chief programmer for infrastructure security.เค้าเคยเป็นหัวหน้าผู้เขียนโปรแกรมระบบสาธารณูปโภคระดับสูง Live Free or Die Hard (2007)
I mean, we need a gifted programmer who's creative.หมายถึง เราต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ The Social Network (2010)
Our first programmer graduated and went to work for Google.โปรแกรมเมอร์คนแรกของพวกเรา ก็เรียนจบไปทำงานกับ Google แล้ว The Social Network (2010)
Our second programmer just got overwhelmed with schoolwork.คนที่สองก็มี งานมหาลัยทำล้นมือเลย The Social Network (2010)
We need more programmers and we need more money, and he set up the Thiel meeting.เราต้องการโปรแกรมเมอร์เพิ่ม ต้องการเงินเพิ่ม The Social Network (2010)
File says he worked for the Russians as a computer programmer in SVR.จากแฟ้มบอกว่าเขาทำงาน ให้กับพวกรัสเซีย เป็นโปรแกรมเมอร์ใน SVR. Pilot (2010)
Terrile thinks those requirements for God, making the laws of the universe and changing things at will, sound an awful lot like what programmers do when they create simulated environments.ดีแรกสิ่งที่ต้องการสำหรับพระเจ้า? พระเจ้าทรงเป็นความเป็นหลากมิติ เชื่อมต่อกับทุกสิ่งในจักรวาล Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
programmerIsn't she a computer programmer?
programmerIs she a computer programmer?
programmerShe engaged him as a programmer.
programmerShe is a computer programmer.
programmerThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมเมอร์(n) programmer, Syn. นักเขียนโปรแกรม, Example: ์เมื่อนักวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมเมอร์ก็ลงมือพัฒนาโปรแกรม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
นักโปรแกรม(n) programmer, Example: ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการนักโปรแกรมที่มีฝีมือกันมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำโปรแกรม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRAMMER P R OW1 G R AE2 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
programmer (n) prˈougræmər (p r ou1 g r a m @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序员[chéng xù yuán, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄩㄢˊ, / ] programmer, #25,015 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラマ[ぷろぐらま, purogurama] programmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 programmer
   n 1: a person who designs and writes and tests computer programs
      [syn: {programmer}, {computer programmer}, {coder},
      {software engineer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top