ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

進める

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -進める-, *進める*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] TH: ต่อให้คืบหน้า  EN: to advance (vt)
進める[すすめる, susumeru] TH: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง  EN: to promote
進める[すすめる, susumeru] TH: เร่งให้เร็วขึ้น  EN: to hasten

Japanese-English: EDICT Dictionary
進める[すすめる, susumeru] (v1, vt) to advance; to promote; to hasten; (P) #6,735 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトを進めるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまで押し進める傾向がある。
The team will go ahead with the plan soon.そのチームはすぐに計画を進めるだろう。
Move forward one step.もう少し前へ進める気がする。
Let's press on with our work.仕事をどんどん推し進めるようにしましょう。
After graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.私の兄は、大学を卒業した後、さらに研究を進めるために合衆国に行った。
They seem determined to press forward with their program of reform.彼らは改革案を断固として推し進めるつもりのようだ。
The data in her paper serves to further our purpose.彼女の論文中のデータは我々の目的をおし進めるのに役立つ。
Every step you take. [ Lyric ]歩みを進めるにつけ。
Closer examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.調べを進めるうちに、頭蓋骨が、何か重い一撃を受けて打ち砕かれているのが明らかになった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"to make progress in developing at any price.[JP] どんな犠牲を払ってでも 進める事にした Straw Dogs (1971)
There are no turns, so you can't get lost. Just keep walking.[JP] 真っ直ぐだから 迷わず進める Troy (2004)
This is a lot of sorties for an action that's winding down, Leslie.[JP] レズリー君 これは停戦を進めるための出撃なんだ Behind Enemy Lines (2001)
My priority is preparing this ship for combat.[JP] 私の優先事項は、この艦の 戦闘準備を進めることです Episode #1.2 (2003)
You know, Lucius, I'm playing this one pretty close to the chest.[JP] 秘密裏に進めることがある The Dark Knight (2008)
By all accounts, he's solely responsible for a guns blazing congressional lobbying campaign[JP] 調査ではインターパスの 議論のある研究開発を進めるために The Cure (2008)
How do we proceed?[JP] どう進める Pilot (2008)
If you can sabotage machines, you wouldn't sabotage one you're in.[JP] 調査ではインターパスの 議論のある研究開発を進めるために Power Hungry (2008)
I would lie to you if I told you the new roads would be easy.[JP] この道を 簡単に進めると言えば ウソになるでしょう Taxi Driver (1976)
We need to be perfect.[JP] 慎重に進めるべきだ The Cure (2008)
The Japanese seize control of the center with bishop to C5.[JP] 日本はビショップをC5に進めることで 中央を支配しようとしています Queen's Gambit (2008)
Herndon Building security sign-in sheet.[JP] よく言っても 懸念がある 慎重に進めるべきだ Power Hungry (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
進める[すすめる, susumeru] befoerdern, foerdern [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top