ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スキル

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スキル-, *スキル*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スキル[すきる, sukiru] (n) ทักษะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキル[sukiru] (n) skill #5,807 [Add to Longdo]
スキルアップ[sukiruappu] (n) reskilling (wasei [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
スキルス癌[スキルスがん, sukirusu gan] (n) scirrhous carcinoma [Add to Longdo]
スキルフル[sukirufuru] (n) skillful [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One girl in all the world, a chosen one, one born with the strength...[JP] 一人の女 選ばれた者 力とスキル Welcome to the Hellmouth (1997)
They competed with each other to use their transformation skills... in this new guerrilla war.[JP] 彼らはお互いに競っ その変換スキルを使用するには... この新しいゲリラ戦争。 Pom Poko (1994)
But his transforming skills were rusty, and he fell asleep.[JP] しかし、彼の変換スキル 錆びたようで、彼は眠りに落ちた。 Pom Poko (1994)
The skills required to market diamonds are the same as those needed to make a woman fall in love, yes.[JP] 確かにダイヤモンドを売るのに必要なスキルは 女性を恋させるのと同じだね How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Everything we expose them to their programs, their cartoons, books, the games they play are designed to manage aggression and reinforce simple social skills.[JP] すべては我々がそれらを公開... ...自分のプログラム、その漫画、 書籍、彼らが遊ぶゲーム... ... _侵略を管理し、簡単な社会的スキルを強化するために設計されています。 The Island (2005)
I'm building work skills.[JP] 今はスキルアップしか 考えてないもん Umizaru (2004)
They certainly have the basic skills.[JP] 彼らは確かに基本的なスキルを持っている。 Pom Poko (1994)
Whose leadership skills put me there?[JP] 私をそこへ動かしたリーダシップのスキルを持つ人は誰ですか? Barbie in the Nutcracker (2001)
I'd better teach you a special skill for emergencies.[JP] 私はより良いあなたに教えるでしょう 緊急事態のための特別なスキル Pom Poko (1994)
Dream skills.[JP] ドリームのスキル A Nightmare on Elm Street (1984)
All the youngsters were eager to practice their new skill.[JP] すべての若者が切望していた 彼らの新しいスキルを練習する。 Pom Poko (1994)
Daisy: A place to hide. Kovac has been completely off the grid ever since he escaped from prison.[JP] 他にスキルを持った 立候補者がいないんだろう きっとそうだ Bones (2005)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top