ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verschiedenartig

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verschiedenartig-, *verschiedenartig*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschiedenartigkeit {f}; Heterogenität {f}heterogeneity [Add to Longdo]
verschiedenartigheterogeneous [Add to Longdo]
verschiedenartigvarious [Add to Longdo]
verschiedenartig {adv}variously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verschiedenartig /fɛrʃiːdənaːrtiç/
   heterogeneous; miscellaneous; varied; various; variously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top