ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take offence

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take offence-, *take offence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take offence at[IDM] ขุ่นเคืองกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try not to take offence to your extreme shock.ฉันจะพยายามไม่ให้เธอ ตกใจตายเสียก่อน There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offenceI grieved that he should take offence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ถือโทษ[V] take offence, Example: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ, Thai definition: นับเอาว่าผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: object to ; mind ; take offence = offense (Am.) ; complain   FR: être gêné ; être incommodé ; objecter

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
腹が立つ[はらがたつ, haragatatsu] (exp,v5t) to get angry; to take offense; to take offence; to be furious [Add to Longdo]
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top