ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sightlessness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sightlessness-, *sightlessness*, sightlessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sightlessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sightlessness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blindheit {f}sightlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sightless \Sight"less\, a.
   1. Lacking sight; without sight; blind.
    [1913 Webster]
 
       Of all who blindly creep or sightless soar. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. That can not be seen; invisible. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sightless couriers of the air.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Offensive or unpleasing to the eye; unsightly; as,
    sightless stains. [R.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Sight"less*ly}, adv.-
    {Sight"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sightlessness
   n 1: the state of being blind or lacking sight [syn:
      {blindness}, {sightlessness}, {cecity}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sightlessness

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top