ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seltsam

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seltsam-, *seltsam*
German-Thai: Longdo Dictionary
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seltsamkeit {f} | Seltsamkeiten {pl}oddity | oddities [Add to Longdo]
Seltsamkeit {f}quaintness [Add to Longdo]
Seltsamkeit {f}quizzicalness [Add to Longdo]
Seltsamkeit {f}singularness [Add to Longdo]
Seltsamkeit {f}unusualness [Add to Longdo]
seltsam; komisch; kauzig {adj}odd [Add to Longdo]
seltsam; skurril {adj}fantastical [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] SELTSAM, MERKWUERDIG [Add to Longdo]
奇妙[きみょう, kimyou] seltsam, sonderbar, merkwuerdig [Add to Longdo]
奇怪[きかい, kikai] seltsam, unheimlich, unverschaemt [Add to Longdo]
奇病[きびょう, kibyou] seltsame_Krankheit, unbekannte_Krankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  seltsam /zɛltzaːm/
   strange

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top