ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

school grounds

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -school grounds-, *school grounds*, school ground
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I often came to play around the school grounds on a saturday.ผมมักจะมาเล่นแถวสนาม โรงเรียนในวันเสาร์ Cashback (2006)
If you had to, you should have done it off school grounds.ถ้าแกต้องทำนะ แกควรจะทำมัน ที่นอกโรงเรียน Gangster High (2006)
Drinking on school grounds.ดื่มเหล้าในโรงเรียน Chapter Six 'The Line' (2007)
There will be zero tolerance for anyone soiling school grounds.จะไม่มีการอ่อนข้อให้ ใครก็ตาม ที่เรี่ยราดตามพื้น Showmance (2009)
No one is to leave the school grounds.ไม่มีใครสามารถที่จะออกจากบริเวณโรงเรียนเลยนะ Sungkyunkwan Scandal (2010)
The wounded Hong Byuk Seo entered Sungkyunkwan school grounds?เจ้าฮองบุคโซวที่บาดเจ็บได้เข้าไปในเขตพื้นที่ของSungkyunkwanเหรอ? Sungkyunkwan Scandal (2010)
Why, just this week, we've had five suspensions for intoxication on school grounds.ทำไมนะเหรอ เพราะแค่เพียงอาทิตย์นี้ เราต้องพักการเรียนเด็ก 5 ราย เนื่องจากแมาอยู่ที่สนามโรงเรียน Blame It on the Alcohol (2011)
I could get you banned from school grounds.ฉันทำให้นายถูกห้ามเข้ามาในโรงเรียนได้นะ Visionary (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
school groundsStudents are forbidden to smoke on the school grounds.
school groundsThe school grounds extend as far as this fence.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top