ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schlecken

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlecken-, *schlecken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlecken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlecken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not inviting these girls to a party.Das ist schließlich kein ZuckerschleckenInspector Maigret (1958)
It's a rough one to cut your teeth on.Das wird kein ZuckerschleckenPork Chop Hill (1959)
It's a rough one to cut your teeth on.Das wird kein ZuckerschleckenPork Chop Hill (1959)
The good guys live in Sweetness and honeyDas Leben der Guten Ist ein Honigschlecken Cinderfella (1960)
Buy yourself some candy.Kauf dir was zum SchleckenNevada Smith (1966)
That looks like a tough one.Das wird kein ZuckerschleckenSergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
As a matter of fact, I did, and that was no beer party, I can tell you that.Und das war kein ZuckerschleckenSome of Their Planes Are Missing (1967)
Ain't gonna be no party, you'd have to deal with 'em.Das wird kein Honigschlecken, man muss es geschickt anstellen. Will Penny (1967)
- I don't know, Grebs, but it ain't candy.- Jedenfalls kein ZuckerschleckenThe Bridge at Remagen (1969)
My life ain't exactly a bed of petunias.Mein Leben ist auch kein ZuckerschleckenAlice Doesn't Live Here Anymore (1974)
It's a snap nowadays.Heutzutage ist das ein ZuckerschleckenLa settima donna (1978)
You pie-eyed, saucer-licking scrap-scraper.Du glotzäugige, Teller schleckende Müllschluckerin. Watership Down (1978)
And, besides... there won't be no chocolate cake for Horn up there at Brown's Hole.Und außerdem wird Brown's Hole auch für Horn kein ZuckerschleckenTom Horn (1980)
Let's think of ancient Spartan women who would throw to Keadas whoever refused cunnilingusErinnern wir uns an die alten Spartanerinnen, die alle den Keada hinuntergeschmissen haben, die das Schlecken verweigerten! Dracula of Exarcheia (1983)
Unloading those thugs was no day at the beach.Diese Ganoven loszuwerden, war kein ZuckerschleckenThe First Time (1983)
Now for the fun and games.Das reinste ZuckerschleckenSecond Base Steele (1984)
But first I'm going to convert him. The conversion process is not foolproof.Gehirnwäsche ist kein ZuckerschleckenThe Conversion (1985)
Hanging around with you is no picnic.Bei dir zu sein ist kein HonigschleckenSilverado (1985)
i'd like to see what it does when it wakes up.Ich meine, ich habe schon eine Nuklearkatastrophe hinter mir. Das ist kein ZuckerschleckenPennsylvania 6-5000 (1986)
[ Whining sounds ]Ich hätte dir die Hand abschlecken können, aber ich dachte, das würde uns beiden nicht gefallen. Oh, du hast recht, ich habe es viel lieber, wenn man mich schlägt. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Meister. You Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
Everything is downhill from here.Ab jetzt ist alles ein ZuckerschleckenCountry Doctor (1988)
Nobody ever said politics was easy.Politik ist kein ZuckerschleckenWhose Trash Is It Anyway? (1988)
- The university of suck my dick!- An der Uni von ArschleckenDark Angel (1990)
I'm left-handed, and let me tell you... it ain't all peaches and cream.Das ist kein zuckerschleckenWhen Flanders Failed (1991)
I've been chasing more cars lately and when I try to lick my balls, I keep falling off the couch.In letzter Zeit habe ich mehr Autos verfolgt, und wenn ich versuche, meine Eier zu schlecken, falle ich vom Sofa. Lethal Weapon 3 (1992)
Why don't you just lick a skunk?Da kann man ja gleich ein Stinktier abschleckenBirds of a Feather Flock to Taylor (1992)
She said she wants to slather my body with stuff and then lick it off.Sie hat gesagt, dass sie mich einschmieren und dann abschlecken will. The One with the Candy Hearts (1995)
He misses when he tries to lick himself.Er schafft es ja nicht mal, sich selbst zu schleckenBest of Bundy (1995)
Richie, would you do me a favor and eat my pussy for me?Richie? Würdest du mir einen Gefallen tun und mir die Muschi ausschleckenFrom Dusk Till Dawn (1996)
Not quite.Das pure Honigschlecken ist das Leben nicht. Shine (1996)
- Lick away, my man!- Die kannst du abschleckenThe One Where Joey Moves Out (1996)
And I'm not doing any ass-licking today. I told you that, right?Aber damit eins ganz klar ist, Rosettenschlecken ist heute nicht. Orgazmo (1997)
Well, it can't be all fun and games.Es kann nicht alles ein Zuckerschlecken sein. You Are Cordially Invited... (1997)
Life is no bed of roses.Das Leben ist kein ZuckerschleckenStrange Bedfellows (1998)
No. Not in his mouth, Brain. No.Du sollst ihm nicht den Mund abschlecken, Brain. Inspector Gadget (1999)
Minimum-security prison is no picnic.Ein Gefängnis mit minimaler Sicherheit ist kein ZuckerschleckenOffice Space (1999)
I had it on good authority that this was a party school.Ich dachte, diese Uni wäre ein ZuckerschleckenThe Freshman (1999)
I gotta tell you, it's no picnic.Ich muss Ihnen sagen, es ist kein ZuckerschleckenThe One Where Rachel Smokes (1999)
This place is cake.Dagegen ist das hier ein ZuckerschleckenLegs (1999)
You would not want to be this man's dry-cleaner.Kein Zuckerschlecken für seine Reinigung. Millennium (1999)
- Well, nobody said life was a bowl of cherries. - Yeah.Tja, das Leben ist kein HonigschleckenWhere the Money Is (2000)
Asslickers!Arschlecken, Alter. The Princess and the Warrior (2000)
Till you taste no difference between shit and French fries. Are we clear? Hoo-ah, sir.Wenn Sie mich noch mal untergraben, schlecken Sie die Latrinen auf,... bis Sie zwischen Scheiße und Pommes nicht mehr unterscheiden können. Black Hawk Down (2001)
That's Dennis.Du musst dir kein Bein ausreißen, um dir vorzustellen, dass das Leben mit Dennis kein Zuckerschlecken ist. No Regrets (2001)
-... butdon'thavetosuck face now.- aber müsst ihr euch so abschleckenLost and Found (2001)
-"Suck face"?- "Abschlecken"? Lost and Found (2001)
It's no Crug-grain-and-Kalla-berry breakfast all right.Kein Crug-Körner- und Kalla- Beeren-Schlecken, wirklich nicht. There's No Place Like Plrtz Glrb (2001)
This isn't exactly a plum assignment for me either.Der Auftrag ist auch für mich kein ZuckerschleckenDesignate This (2001)
Spawn in front of somebody else's locker, please.Ihr könntet euch vor einem anderen Schrank abschleckenStar-Crossed Lovers and Other Strangers (2001)
It's no picnic.Kein ZuckerschleckenHe Is Risen (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lecken; schlecken | leckend | geleckt | leckt | leckteto lick | licking | licked | licks | licked [Add to Longdo]
schlecken; aufschleckento lap up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top