ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubber bullet

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubber bullet-, *rubber bullet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rubber bullet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rubber bullet*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I got rubber bullets.- ฉันมีกระสุนยาง Watchmen (2009)
My guess--they're wounds from rubber bullets.ให้ฉันเดา--ฉันว่า เป็นแผลจากกระสุนยาง The Fight (2010)
Uh, faster tn a golf ball hit with a three iron, but slower than a rubber bullet.เออ เร็วกว่าลูกกอล์ฟ ที่โดนหวดโดยไม้สาม แต่ช้ากว่าลูกกระสุนยาง The Body and the Bounty (2010)
Rubber bullets. This is my daughter here.กระสุนยาง ลูกสาวผมอยู่นั่นด้วย Betrayal (2013)
Return to your homes or rubber bullets will be used.กลับไปที่บ้านของคุณ หรือกระสุนยางจะใช้. Chappie (2015)
He may not be dead, but he's not gonna be feeling so good after that many rubber bullets.เขาคงไม่ตายหรอก แต่เขาคงไม่รู้สึกดีนัก ถูกยิงด้วยกระสุนยางขนาดนั้น Headache (2015)
He may not be dead, but he's not going to be feeling too good after that many rubber bullets.เขาคงไม่ตายหรอกแต่เขาคงไม่รู้สึกดีนัก รู้สึกดีขึ้นหลังจากโดนกระสุนยางไปหลายนัด Cry Havoc (2015)
I can't believe they shot me with rubber bullets.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขายิงผมด้วยกระสุนยาง Cry Havoc (2015)
And if it really was Jack the Ripper, he was from the 1800s, so he would have known about guns but not rubber bullets.และถ้าหากมันคือแจ๊ค เดอะริบเปอร์ เขาก็มาจากยุค1800 แสดงว่าถึงเขาอาจจะรู้จักปืน แต่ก็ไม่รู้จักกระสุนยางหรอก Cry Havoc (2015)
Rubber bullets, big mistakeกระสุนยาง พลาดอย่างแรงเลย The Fate of the Furious (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴム弾[ゴムだん, gomu dan] (n) rubber bullet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rubber bullet
      n 1: a bullet made of hard rubber; designed for use in crowd
           control

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top