ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

power supply

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power supply-, *power supply*, power supp
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Power supplyแหล่งจ่ายกำลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then it's not a power supply issue,มันไม่ใช่ปัญหา ที่แหล่งพลังงาน Air: Part 1 (2009)
The main power supply is way, way down there.ตัวควบคุมหลักอยู่ลึกไปมากๆ Midnight Lamp (2012)
But I can overload the room's power supply which should cause an emergency shutdown.แต่ฉันใช้พลังงานของห้องนี้มากเกินไป งั้นคุณควรปิดฉุกเฉินซะ Dead Reckoning (2013)
A fake security guard on the inside to de-pressurize the water system, somebody else to hack in to the power supply and kill the laser grid, and a getaway guy.หาคนปลอมเป็น รปภ. เข้าไปลดแรงดันน้ำ อีกคนแฮ็คเข้าในระบบ ปิดเลเซอร์คุ้มกัน Ant-Man (2015)
The power supply was just cut.แหล่งจ่ายไฟ เพิ่งถูกตัด London Has Fallen (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจ่ายไฟ[N] power supply, Count unit: เครื่อง
การไฟฟ้า[N] electricity authority, See also: power supply authority, Example: การไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดไฟ[v. exp.] (tat fai) EN: cut off electric supply ; cut off power supply   FR: couper le courant ; couper l'électricité

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company [Add to Longdo]
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system [Add to Longdo]
Netzbetrieb {m}power supply operation [Add to Longdo]
Speisesteckverbinder {m} [electr.]power supply connector [Add to Longdo]
Stromnetz {n}power supply system [Add to Longdo]
Stromversorgung {f}; Spannungsversorgung {f} [electr.] | Stromversorgungen {pl}; Spannungsversorgungen {pl}power supply | power supplies [Add to Longdo]
Stromversorgungseinheit {f}; Netzteil {n}power supply unit (PSU) [Add to Longdo]
Stromzuführung {f}power supply line [Add to Longdo]
Stromzuführungskabel {n}power supply cable [Add to Longdo]
Versorgungsgerät {n}power supply unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply [Add to Longdo]
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源ユニット[でんげんユニット, dengen yunitto] (n) {comp} power supply unit; PSU; power module [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] (n) power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] (n) power supply (device) [Add to Longdo]
電力供給[でんりょくきょうきゅう, denryokukyoukyuu] (n,adj-no) power supply; power distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top