ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillag

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillag-, *pillag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillage[N] การปล้นสะดม, See also: การปล้น, การโจรกรรม, Syn. depredation, spoliation
pillage[N] สิ่งของที่ปล้นสะดมมา, See also: ของโจร, Syn. booty, loot, plunder
pillage[VT] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave
pillage[VI] ปล้นสะดม, See also: ปล้น, โจรกรรม, ช่วงชิงทรัพย์, Syn. despoil, loot, reave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
pillage(vt) ปล้น,ปล้นสะดม,ชิงทรัพย์,ช่วงชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pillageการปล้นทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด The Road Warrior (1981)
Pillage is formally prohibited.- ไม่รู้ Schindler's List (1993)
After a hard day of looting and pillaging, there is no greater city than Gomorrah.ข้าขอบอกเจ้า หลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน ไม่มีเมืองไหนดีไปกว่าโกโมราห์เเล้ว The Scorpion King (2002)
A little baby all alone in a tent whose daddy went off to pillage some town or go and plunder somewhere, just doing his job.A little baby all alone in a tent... ...whose daddy went off... ...to pillage some town... Night at the Museum (2006)
Well, now I just pillage tombs in the name of preservation. Evelyn.ผมแค่ปล้นสุสานเพื่อนำมารักษาไว้ เอเวอลีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง Shutter Island (2010)
Rape, pillaging its noble people.ข่มขืน และ ปล้นสดมภ์ Great and Unfortunate Things (2010)
What's next, raping and pillaging?แล้วต่อไป อะไรล่ะ ปล้น และ ข่มขืนหรอ The Unblairable Lightness of Being (2010)
You pillage and you butcher in your God's name.ทั้งปล้นทั้งฆ่าในนามของพระเจ้า Hammer of the Gods (2010)
You are free to pillage and terrorize as you please.มีอิสระ ไปปล้นสะดมและ ข่มขวัญคนอื่นได้ตามอำเภอใจ Shrek Forever After (2010)
The notorious and infamous pirate, pillager,คือโจรสลัดผู้ขึ้นชื่อในทางเสื่อมเสีย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Pillage the nest.ทำลายรัง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLAGE    P IH1 L IH0 JH
PILLAGED    P IH1 L IH0 JH D
PILLAGER    P IH1 L IH0 JH ER0
PILLAGES    P IH1 L IH0 JH AH0 Z
PILLAGERS    P IH1 L IH0 JH ER0 Z
PILLAGING    P IH1 L IH0 JH IH0 NG
PILLAGER'S    P IH1 L IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillage    (v) pˈɪlɪʤ (p i1 l i jh)
pillaged    (v) pˈɪlɪʤd (p i1 l i jh d)
pillager    (n) pˈɪlɪʤər (p i1 l i jh @ r)
pillages    (v) pˈɪlɪʤɪz (p i1 l i jh i z)
pillagers    (n) pˈɪlɪʤəz (p i1 l i jh @ z)
pillaging    (v) pˈɪlɪʤɪŋ (p i1 l i jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
劫掠;劫略[きょうりゃく;ごうりゃく, kyouryaku ; gouryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
奪掠;奪略[だつりゃく, datsuryaku] (n,vs) pillage; plunder [Add to Longdo]
焚掠[ふんりゃく, funryaku] (n,vs) (arch) pillaging and setting fire to [Add to Longdo]
略奪(P);掠奪[りゃくだつ, ryakudatsu] (n,vs) pillage; plunder; looting; robbery; (P) [Add to Longdo]
略奪者[りゃくだつしゃ, ryakudatsusha] (n) looter; plunderer; pillager; marauder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top