Search result for

parie

(45 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parie-, *parie*
Possible hiragana form: ぱりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parietal[ADJ] ประกอบด้วยผนังหุ้ม, See also: เกี่ยวกับกระดูกหลังหรือด้านข้างของกะโหลกศีรษะ, Syn. buccal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paries(แพ'รีอีซ) n. ผนังหุ้ม,ผนังโพรง pl. parietes
parietal(พะไร'อิทัล) adj.,n. เกี่ยวกับผนังหุ้มหรือผนังโพรง,เกี่ยวกับกระดูกหลังคาหรือด้านข้างของกะโหลกศีรษะ
parietal cellsทำหน้าที่หลั่งและสร้างกรดเกลือ รวมทั้ง intrinsic factor ต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pariesผนัง(อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paries communisผนังร่วม, กำแพงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parietal-ผนัง(อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal boneกระดูกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal cytoplasmไซโทพลาซึมข้างผนังเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parietal eminence; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal pericardiumเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal peritoneumเยื่อบุช่องท้องส่วนผนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal placentaพลาเซนตาตามแนวตะเข็บ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parietal pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thin slices through the parietal And temporal lobes were clean.เฉือนบางๆผ่านparietal และเทมเปอรัลโลป ก็ปกติ Not Cancer (2008)
The poison is infecting the parietal lobe,เชื้อเข้าไปทำลายบางส่วนของสมอง Amplification (2009)
Complete with perimortem fractures on the parietal.เต็มไปด้วยรอยแตกที่ส่วนนี้ The Plain in the Prodigy (2009)
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย A Night at the Bones Museum (2009)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
In the parietal lobe.ในสมองส่วนหลังกระหม่อม Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
I found a right rear entry with an exit in the right parietal region.เหมือนขนาดของบาดแผลเคเนดี้พอดีเลย ใช่ ถ้างั้นหัวของเขา The Proof in the Pudding (2010)
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ The X in the File (2010)
With an accompanying microfracture on the parietal.กับรอยแตกขนาดเล็กที่เพิ่มเติมบนด้านข้างของกะโหลกศีรษะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
There are apparent perimortem injuries to the temporal and parietal bones, and the squamosal suture.เห็นได้ชัดเจนว่าสาเหตุการตาย คือได้รับบาดเจ็บ ที่กระดูกขมับและ ผนังหุ้มกะโหลก และตรงรอยประสานกะโหลก The Beginning in the End (2010)
There are two sets of parallel cleft wounds to the parietal and temporal bones, consistent with an attack with some kind of blade.มีบาดแผลตรงแยก เพดานปากอยู่ 2 จุด ตรงผนังหุ้มกะโหลก และกระดูกขมับ เหมือนจะโดนทำร้าย ด้วยอาวุธคล้ายๆ มีด The Beginning in the End (2010)
In your preliminary report, you said the injuries to the temporal and parietal bones and squamosal suture were inflicted at time of death.ระบุว่าการบาดเจ็บที่ ผนังกะโหลก ขมับ และรอยต่อของกะโหลก อาจเป็นสาเหตุร่วมกัน ทำให้เกิดการตาย The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะโหลกศีรษะส่วนข้าง[n. exp.] (kalōk sīsa sūan khāng) EN: parietal bone   FR: os pariétal [m]
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain   FR: parier ; jouer
คนเล่นการพนัน[n.] (khon lēn kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]
คนเลี่ยงโชค[n.] (khon sīeng chōk) EN: gambler   FR: parieur [m]
กระดูกขม่อม[n. exp.] (kradūk khamǿm) EN: parietal bone   FR: os pariétal [m]
เล่นเบีย[v. exp.] (len bīa) EN: gamble   FR: parier
เล่นการพนัน[v.] (len kān phanan) EN: gamble   FR: parier ; jouer de l'argent
เล่นพนัน[v.] (len phanan) EN: gamble   FR: parier
นักการพนัน[n.] (nakkānphanan) EN: gambler   FR: parieur [m] ; joueur [m]
นักเลงการพนัน[n. exp.] (naklēng kān phanan) EN: gambler   FR: parieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARIETAL    P ER0 AY1 AH0 T AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
parieren | parierend | pariert | parierteto parry | parrying | parries | parried [Add to Longdo]
parietal {adj}; eine Wand betreffend [med.]parietal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭頂[とうちょう, touchou] (n,adj-no) top of the head; vertex (anat.); parietal [Add to Longdo]
頭頂骨[とうちょうこつ, touchoukotsu] (n) the parietal bone [Add to Longdo]
頭頂部[とうちょうぶ, touchoubu] (n) calvaria; area at top of head; parietal [Add to Longdo]
頭頂葉[とうちょうよう, touchouyou] (n) parietal lobe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顶叶[dǐng yè, ㄉㄧㄥˇ ㄧㄝˋ, / ] parietal lobe [Add to Longdo]
顶骨[dǐng gǔ, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] parietal bone (top of the scull) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top