ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parfleche

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parfleche-, *parfleche*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parflechen. หนังดิบแช่น้ำด่าง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parfleche \Par*fleche"\, n. [Prob. through Canadian F. fr. Amer.
   Indian.]
   A kind of rawhide consisting of hide, esp. of the buffalo,
   which has been soaked in crude wood-ash lye to remove the
   hairs, and then dried.
   [Webster 1913 Suppl.]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

parfleche

 


  

 
parfleche
 • n. หนังดิบแช่น้ำด่าง [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top