ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pampers

P AE1 M P ER0 Z   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pampers-, *pampers*, pamper
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pampers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pampers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pamper[VT] ตามใจ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจ, Syn. baby, coddle, indulge, spoil, Ant. discipline
pamper[VT] ปรนเปรอด้วยอาหาร, Syn. greedy, overfeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pamper(แพม'เพอะ) vt. เอาใจ,ตามใจ
pampero(พามแพ'โร) n. ลมหนาว

English-Thai: Nontri Dictionary
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't need to be pampered in this way.ไม่ต้องมาประคบประหงมหรอก Gandhi (1982)
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง American Beauty (1999)
Let the pampering begin!แล้วเริ่มประจบประแจงข้าได้เลย! Mulan 2: The Final War (2004)
I really have no way of pampering you Mr. Chaฉันไม่มีทางจะเอาใจคุณเลยคุณชา Sorry, I Love You (2004)
I really have no way of pampering him.ฉันไม่รู้จะเอาใจเขายังไง Sorry, I Love You (2004)
But if they are to accomplish great things, they must rise up on their own, so do not pamper them too much.แต่ถ้าพวกเขาอยากได้รับความสำเร็จ พวกเขาต้องทำด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเอาใจพวกเขามากเกินไป Episode #1.8 (2006)
Do not move. We want to pamper you, so please let us. Thank you.ไม่ต้องขยับนะ เราอยากจะ เอาใจเธอน่ะ ให้เราทำเถอะ ขอบใจมาก Smiles of a Summer Night (2007)
I want to pamper.ผมอยากได้ตัวช่วย Heyy Babyy (2007)
I mean, I want to buy some pampers!ผมหมายถึง อยากซื้อตัวช่วย! เนี้ยๆครับ Heyy Babyy (2007)
Prepare to be pampered!เตรียมตัวได้รับการเอาใจได้เลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Should have pampered him if I only knew!ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ ฉันจะเอ็นดูเขาให้มากกว่านี้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
And after a healthy workout session, come visit our beauty salon to take care of fur styles and pamper your paws.และหลังจากสุขภาพดีแล้วแวะมาแผนกเสริมความงามของเรา ดูแลทรงขน เดิ้นๆ และทำเล็บเก๋ๆ Hotel for Dogs (2009)
Well, we don't have a Pamper, so have a seat with the baby.ที่นี่ ไม่ใช่ศาลาพักใจนะยะ พาเด็กไปนั่งไป Precious (2009)
You strike me as an Italian mama's boy,Worshipped and pampered just like my brothers.ฉันเหมือนเป็นแม่ลูกติดเลย Iwo Jima (2010)
Little boys for you to pamper,And little girls for me to drive crazy.สำหรับคุณ ลูกชายทำให้ผ่อนคลาย Iwo Jima (2010)
Which means we have to reuse my kid's Pampers.นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเอาผ้าอ้อมเด็กกลับมาใช้ใหม่ Audition (2010)
The child has been pampered and spoiled.เธอก็เลยถูกตามใจจนเคยตัว Episode #1.3 (2010)
Have the years of prim and pampery made me soft?ที่ความพิถีพิถันและเอาอกเอาใจหลายปี ทำให้ฉันเป็นแมวนุ่มนิ่ม Shrek Forever After (2010)
The Vicodin and the five-star pampering that I'm gonna get over the next few days should be enough to get me through it.ไวโคดิน สาวสะบึ้ม นั่นแหละ ที่วางแผนไว้ วันสองวันนี้ น่าจะพอ ให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้ Out of the Chute (2011)
I will always be right about Charles Bartholomew Bass, and now that I've proven I made the right choice with Louis, tomorrow we can get back to my restful week of prenatal pampering before I welcome my fiance home with open arms.ฉันจะอยู่ข้าง คุณชาร์ล แบส และฉันก็ได้พิสูจน์แล้ว เลือกหลุยส์ถูกแล้ว พรุ่งนี้เราค่อยกลับไปสู่สัปดาห์แห่งการพักผ่อนก่อนคลอด The Big Sleep No More (2011)
And once I've got them, the pampered little shits...จนกว่าจะได้เด็กสองคนนั่น มาอยู่ในกำมือ A Man Without Honor (2012)
See, I know all the depravity, the deceit and the cruelty of The Capitol's pampered elite.ผมรับรู้ถึงความเลวทราม ความหลอกลวงและโหดเหี้ยม ของคนที่ดูแลแคปปิตอล The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Pampers, the cream you can't get from Boots.แพมเพอร์ส ครีมที่ไม่ได้ซื้อมาจากบูทส์ The Six Thatchers (2017)
I was pampered.ฉันถูกตามใจ After Porn Ends 2 (2017)
No, she's down at the market buying Pampers for all us kids.Nein, sie kauft gerade Pampers für uns Kinder. The Goonies (1985)
She's got a Pamper full of fright.Sie hat eine Pampers voller Angst. The First Day of School (1987)
Don't you have to go upstairs and change your pampers or something?Hast du wieder in deine Pampers gemacht? The Gate (1987)
- We ran out of Pampers.- Es waren keine Pampers mehr da. Mortal Thoughts (1991)
I was so scandalous, I would even sell my baby's Pampers.Ich habe sogar die Pampers meines Kindes verkauft. New Jack City (1991)
I've always been a sucker for a guy in Pampers!Super! Ich stand schon immer auf Jungs in Pampers. Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)
You know, that one for adult diapers, Soak 'Ems.Ihr wisst, für Erwachsenenpampers, diese "Saug voll". Death of a Shoe Salesman (1992)
Camper's Pampers.Camper's Pampers! Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
Ages 3 and up. It's on my box. Ages 3 and up.Ich bin für Kinder ab drei und nicht der Babysitter der Pampers-Prinzessin. Toy Story (1995)
- I think I'm going to wet myself.Ich mach mir gleich die Pampers naß. A Bug's Life (1998)
I need some Dolce Gabbana for me.Und Pampers. He Got Game (1998)
I see and this explains why I'm spending $2 million putting grown men in Huggies.Das erklärt, warum ich zwei Millionen ausgebe, um erwachsene Männer in Pampers zu stecken. Buying the Cow (2002)
His Pampers and stuff are in the duffel.Ja? Seine Pampers und das andere sind in der Tasche. City by the Sea (2002)
Pampers if you're too late.Pampers, wenn's zu spät war. Barbershop (2002)
I'm thinking not even your crew would steal Pampers off the dock, right?Ich denke, nicht mal deine Crew würde Pampers von den Docks klauen, oder? Duck and Cover (2003)
I'm just saying, like, you know, they just lie there and crap themselves, right?Sie kacken die Pampers voll. Interessant ist das schon. Surviving Christmas (2004)
I have to stroke him all the time.Ich muss ihn ständig pampern. Mr. Monk and Mrs. Monk (2005)
- I'll need a Pamper until I'm fifty!Pampers, bis ich 50 bin. Ex Drummer (2007)
Pampers, and some Clearasil, for when it gets bigger.Pampers und etwas Clearasil, wenn es größer ist. The Inheritance (2008)
So, the thought is, every maternity ward will get a visit from a registered nurse with a doll and a crate of Pampers, and she will extol their virtues, which are many.Also, der Gedanke ist, jede Entbindungs-Station wird einen Besuch einer registrierten Schwester bekommen, mit einer Puppe und einer Kiste Pampers und sie wird deren Vorteile loben, welche viele sind. The Gold Violin (2008)
It's Mel's friend Sam in a giant plastic diaper.Es ist Mels Freund in einer riesigen Plastikpampers. Pilot (2008)
I left my wallet in my. In my other diaper.Ich habe mein Geldbeutel... in meiner anderen Pampers vergessen. Pilot (2008)
Maytag, North American Aviation, PG Pampers, Playtex, Samsonite,North American Aviation,... PG, Pampers, Playtex, Samsonite,... Out of Town (2009)
- Do you want to talk about Pampers? - What do you got?- Möchten Sie über Pampers reden? Love Among the Ruins (2009)
North American Aviation, Secor Laxatives, Gillette, jai alai, maybe Pampers.North American Aviation, Secor Laxatives, Gillette, Jai-Alai, vielleicht Pampers. Shut the Door. Have a Seat (2009)
I will explain that to the good people at Pampers who will no longer sponsor your show.Ja. Ich werde das den guten Leuten von Pampers sagen, die deine Sendung nicht länger sponsern werden. Gary Feels Tom Slipping Away (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pamperMother often pamper their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะนอ[V] pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า
พะเน้าพะนอ[V] pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: พร่ำพูดเอาใจ
โอ๋[V] spoil, See also: indulge, pamper, Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ, Ant. ขัดใจ, Example: เขาโอ๋ลูกจนเกือบจะเสียคน
ตามใจ[V] indulge, See also: pamper, spoil, humour, Ant. ขัดใจ, Example: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก, Thai definition: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
ปรนเปรอ[V] satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด
สำออย[V] pamper, See also: spoil, indulge, Example: เมื่อไหร่คุณจะหยุดสำออยเสียที เจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกน่า, Thai definition: พูดพร่ำรำพันให้เอ็นดู, ออดอ้อนเกินเหตุไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
พะนอ[v.] (phanø) EN: pamper ; coddle ; cajole   FR: choyer ; dorloter ; cajoler
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: indulge ; pamper ; spoil ; humour   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAMPER P AE1 M P ER0
PAMPERS P AE1 M P ER0 Z
PAMPERED P AE1 M P ER0 D
PAMPERIN P AE1 M P ER0 IH0 N
PAMPERING P AE1 M P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pamper (v) pˈæmpər (p a1 m p @ r)
pampers (v) pˈæmpəz (p a1 m p @ z)
pampered (v) pˈæmpəd (p a1 m p @ d)
pampering (v) pˈæmpərɪŋ (p a1 m p @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail, #5,007 [Add to Longdo]
[chǒng, ㄔㄨㄥˇ, / ] to love; to pamper; to spoil; to favor, #6,774 [Add to Longdo]
溺爱[nì ài, ㄋㄧˋ ㄞˋ, / ] spoil; pamper; dote on, #27,206 [Add to Longdo]
受宠[shòu chǒng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ, / ] to receive favor (from superior); favored; pampered, #39,361 [Add to Longdo]
娇贵[jiāo guì, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] pampered; fragile; finnicky, #61,988 [Add to Longdo]
娇惯[jiāo guàn, ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢˋ, / ] to pamper; to coddle; to spoil, #63,499 [Add to Longdo]
公子哥儿[gōng zǐ gē er, ㄍㄨㄥ ㄗˇ ㄍㄜ ㄦ˙, / ] pampered sons of an official, #77,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verhätschelnto pamper [Add to Longdo]
verzärteln | verzärtelnd | verzärtelt | verzärtelt | verzärtelteto pamper | pampering | pampered | pampers | pampered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed [Add to Longdo]
甘えん坊;あまえん坊[あまえんぼう, amaenbou] (adj-na,n) pampered or spoiled child (spoilt) [Add to Longdo]
甘やかす[あまやかす, amayakasu] (v5s,vt) to pamper; to spoil; (P) [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top