ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overtime pay

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overtime pay-, *overtime pay*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're talking overtime pay.กังวลแค่เรื่องโอทีเนี่ยนะ ? Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overtime payThe workers' demands centered around overtime pay.

Japanese-English: EDICT Dictionary
居残り手当;居残り手当て[いのこりてあて, inokoriteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
残業手当[ざんぎょうてあて, zangyouteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]
時間外手当て[じかんがいてあて, jikangaiteate] (exp) overtime pay [Add to Longdo]
超過勤務手当[ちょうかきんむてあて, choukakinmuteate] (n) overtime pay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top