ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

order that

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -order that-, *order that*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a court order that I be allowed to see the Giuseppe Conlon case files.นี้เป็นคำสั่งศาลที่ฉันได้รับอนุญาต เพื่อดู Giuseppe Conlon กร? In the Name of the Father (1993)
In the morning, order that Athos, Porthos and Aramis... be brought to the palace as your advisors.แล้วรุ่งเช้าสั่งตามอาโธส ปอร์โธส อะรามิส มาตั้งเป็นที่ปรึกษา The Man in the Iron Mask (1998)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ... The Fog (2005)
You have to do things in the order that I tell you.นายทำผิด ฉันบอกให้เปิดประตู แล้วเอาเก้าอี้ไปนั่งหน้าประตู Golden Door (2006)
Lieutenant Ito, I gave the order that all survivors retreat to the north caves.หมวดอิโตะ .. ผมได้ออกคำสั่งไปแล้ว ให้ผู้รอดชีวิตไปรวมพลด้านเหนือของถ้ำ Letters from Iwo Jima (2006)
The same file I found the restraining order that she had issued against you.โอ,ก็จากแฟ้มเดียวกันกับคำสั่งยับยั้งคุณ ที่เธอแจ้งไว้ I Knew You Were a Pig (2009)
Exactly. I'd like to see somebody else order that many cookies.นั่นแหละ จะมีใครสั่งมากขนาดนี้อีกไหม Despicable Me (2010)
There must exist certain words in a certain, specific order that would explain all of this, but with her I just--จะต้องคงเหลืออยู่ เชื่อมั่นในคำพูด ในความเชื่อมั่น โดยเฉพาะขั้นตอน Fly (2010)
It was my Order that brought me here.คำปฏิยานนำข้ามาสู่สิ่งนี้ Ironclad (2011)
And order that you be imprisoned for the remainderและมีคำสั่งให้ คุมขังตัวเจ้าในเรือนจำ ไปจนตลอดชีวิต Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- You have to put them in the order that they happened.คุณต้องอ้างถึง เรื่องที่เกิดขึ้นพวกนั้นด้วยเหรอ A Tale of Two Audreys (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
order thatBill got up early in order that he might catch the first train.
order thatCome closer in order that you may see the screen better.
order thatHe did everything in order that he could get the prize.
order thatHe raised his hand in order that the taxi might stop.
order thatHe worked hard in order that his family might live in comfort.
order thatI came early in order that I could get a good seat.
order thatI'll order that later.
order thatShe studied very hard in order that she might succeed.
order thatThey study in order that they may enter the university.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อให้[conj.] (pheūa hai) EN: in order that ; in order to   FR: pour que ; de façon à
ทั้งนี้[X] (thang-nī) EN: in order that ; so that ; so as to ; for the purpose that   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top