ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on the fritz

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on the fritz-, *on the fritz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the fritz[SL] เสีย, See also: ไม่ทำงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kevin's radar gun was on the fritz last Tuesday.ปืนเรด้าของเควินไม่ทำงาน อังคารที่ผ่านมา Turn! Turn! Turn! (2012)
Kevin's radar gun was on the fritz last Tuesday.เรดาห์ที่ปืนของเควิน มัดขัดข้องเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่ We'll Meet Again (2012)
What I mean is, ever since your suit went on the Fritz you've been acting, well...ฉันหมายถึง.. นับตั้งแต่คุณทำงานโดยไม่มีชุดของคุณ คุณก็ทำงานได้ดี A Test of Time (2012)
My light's been on the fritz lately.ล่าสุดนี้แสงของหนูใช้การไม่ได้นะคะ The Sun (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バグる[, bagu ru] (v5r) to behave buggily (software); to foment; to be on the fritz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  on the fritz \on` the fritz"\ ([o^]n` [th][u^] fr[i^]ts"), pred.
     a.
     Malfunctioning or inoperable; -- of machinery and devices.
     [slang]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top