ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

no man

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -no man-, *no man*
English-Thai: Longdo Dictionary
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
no man's land[N] บริเวณที่ยังไม่มีใครจับจอง, See also: สถานที่ซึ่งยังไม่ถูกควบคุมโดยผู้ใด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
no man's land (n ) เขตพื้นที่ทับซ้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์ How I Won the War (1967)
Mrs. White, No man in his right mind would be alone together with you.คุณนายไวท์ ไม่มีใครในตอนนี้ อยากจะอยู่ด้วยกันตามลำพังกับคุณหรอก Clue (1985)
Capt. Felix Maxwell takes this from no mannequin!ผู้หมวดเฟลิกซ์ แมกซ์เวล... ...จะจัดการแบบไม่ให้เหลือซากนังหุ่นนี่อีกต่อไป! Mannequin (1987)
And so, I think no man in a century will suffer as greatly as you will.แต่ข้าคิดว่าไม่มีใครในศตวรรษนี้ ที่จะต้องพบเจอความทรมานอย่างที่เจ้าเจอ! The Princess Bride (1987)
No joke, man. It's a run-down piece of no man's land in the middle of a tourist paradise.เรื่องตลกที่ไม่มีมนุษย์ lt เป็นชิ้นวิ่งลงของแผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์ ... Bloodsport (1988)
I think this is no maniac.คิดว่าไม่ใช่ฝีมือคนบ้าแน่ The Bodyguard (1992)
Look, just 'cause I wouldn't give no man a foot massage don't make it right... for Marsellus to throw Antwan off a building into a glass motherfuckin' house, fuckin' up the way the nigger talks;ดูเพียงเพราะฉันจะไม่ให้ใครนวดเท้าไม่ทำให้มันถูกต้อง ... สำหรับ Marsellus ที่จะโยน Antwan ออกอาคารเป็น motherfuckin 'บ้านแก้ว ไอ้ขึ้นวิธีการพูดคุยนิโกร; Pulp Fiction (1994)
No man here carries with him a label.ที่นี่... ...ไม่มีใคร... ...ติดป้ายชื่อไว้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
There's no man.มีชายคนไม่ได้ The Birdcage (1996)
I take it you have no manners, then.งั้นเจ้าก็กำลังเป็นพวกไร้มารยาท Snow White: A Tale of Terror (1997)
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก Snow White: A Tale of Terror (1997)
A country where no man is above the law. Which is why I chose to come here.ประเทศที่ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันเลือกที่จะมาที่นี่ Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
no manBecause no man can speak my language.
no manBut for water, no man could live.
no manBut no man could help me.
no manEvery man desires to live long, but no man would be old.
no manHe has no manners at all.
no manHe made no manifestation of his disappointment.
no manIgnorance of the law excuses no man.
no manIn an army no man is permitted to leave without permission.
no manNo man alive would believe it.
no manNo man believed what I said.
no manNo man can be a patriot on an empty stomach.
no manNo man can live by and for himself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī mārayāt) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite   FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
มะม่วงแรด [n. exp.] (mamūang raēt) EN: Rhino mango   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
niemand auf der ganzen Weltno man alive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land [Add to Longdo]
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short [Add to Longdo]
歳月人を待たず[さいげつひとをまたず, saigetsuhitowomatazu] (exp) (id) Time waits for no-one; Time and tide stay for no man [Add to Longdo]
女の髪の毛には大象も繋がる;女の髪の毛には大象もつながる[おんなのかみのけにはたいぞうもつながる, onnanokaminokenihataizoumotsunagaru] (exp) (id) No man can resist the lure of a woman [Add to Longdo]
盛年重ねて来たらず[せいねんかさねてきたらず, seinenkasanetekitarazu] (exp) (id) Time and tide wait for no man [Add to Longdo]
接触線[せっしょくせん, sesshokusen] (n) line of contact; no man's land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top