ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neology

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neology-, *neology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neology(n) คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ, Syn. neologism

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a neologism in the third stanza.มีศัพท์เป็น ในบทที่สาม Young & Beautiful (2013)

WordNet (3.0)
neologism(n) a newly invented word or phrase, Syn. neology, coinage
neologism(n) the act of inventing a word or phrase, Syn. neology, coinage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Neology

n. [ Neo- + -logy: cf. F. néologie. ] 1. The introduction of a new word, or of words or significations, into a language; as, the present nomenclature of chemistry is a remarkable instance of neology. [ 1913 Webster ]

2. A new doctrine; esp. (Theol.), a doctrine at variance with the received interpretation of revealed truth; a new method of theological interpretation; rationalism. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオロジー[neoroji-] (n) neology [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top