ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neology-, *neology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neology(n) คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ, Syn. neologism

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: lineage ; geneology ; pedigree ; story of dynasties

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオロジー[neoroji-] (n) neology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neology \Ne*ol"o*gy\, n. [Neo- + -logy: cf. F. n['e]ologie.]
   1. The introduction of a new word, or of words or
    significations, into a language; as, the present
    nomenclature of chemistry is a remarkable instance of
    neology.
    [1913 Webster]
 
   2. A new doctrine; esp. (Theol.), a doctrine at variance with
    the received interpretation of revealed truth; a new
    method of theological interpretation; rationalism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neology
   n 1: a newly invented word or phrase [syn: {neologism},
      {neology}, {coinage}]
   2: the act of inventing a word or phrase [syn: {neologism},
     {neology}, {coinage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top