ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachgemacht

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachgemacht-, *nachgemacht*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachgemachtcounterfeit [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälschend; nachmachend | er/sie fälscht; er/sie macht nach | ich/er/sie fälschte; ich/er/sie machte nach | er/sie hat/hatte gefälscht; er/sie hat/hatte nachgemachtto counterfeit | counterfeiting | he/she counterfeits | I/he/she counterfeited | he/she has/had counterfeited [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, once I imitated a hind, then the deer wanted to marry me.Ich hab mal eine Hirschkuh nachgemacht, da kam der Hirsch und wollte mich heiraten. Old Shatterhand (1964)
The printingof R. And M. Is entirely different.Das R und das M sind schlecht nachgemacht. Room 13 (1964)
They're just well-matched.Sie sind nur gut nachgemacht. The Diamond (1967)
Here's your key, and here's your copy.Hier ist lhr Schlüssel, und hier der nachgemachte. Play Misty for Me (1971)
That's why she tore off the head on the doll and the duck...Sie hat es nachgemacht, an ihren Puppen. Don't Torture a Duckling (1972)
- Yes, of course, it's possible...Das arme Kind hat den Mörder nachgemacht. Don't Torture a Duckling (1972)
No, this Is my own voice.Das ist meine eigene Stimme. Ich hab mich nie selbst nachgemacht. Rich Little (1977)
to the best of my recollection, I don't think that anybody has ever objected to me impersonating them.Soweit ich mich entsinne, hat sich noch keiner beschwert, wenn ich ihn nachgemacht habe. Rich Little (1977)
- And then I did Picasso for a few weeks.Und dann habe ich für ein paar Wochen Picasso nachgemacht. Broadway Danny Rose (1984)
You know the first time I saw you do Mason?Weißt du, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, als du Mason nachgemacht hast? Broadway Danny Rose (1984)
For 10 years we've copied.10 Jahren lang haben wir alles nachgemacht. Hail Mary (1985)
Do you remember when you guys used to imitate him?Weißt du noch, wie ihr ihn immer nachgemacht habt? Jaws: The Revenge (1987)
I need something to wash this down. Got any ketchup ?Wenn Melmacianer versuchen, ihre Sorgen zu ertränken, zieht es uns zu billigem nachgemachten Porzellan. We Are Family (1988)
Coming right up. Dad, we've got to do something. Right.Damit du's weißt, das ist ziemlich teures nachgemachtes Porzellan. We Are Family (1988)
Boy, did she rip off Madonna.Mann, hat die aber Madonna nachgemacht. Mad Money (1988)
Didn't you ever do routines as a kid? lmpersonations?Hast du als Kind nie Stars nachgemacht? Dead Ringers (1988)
The only impersonation I ever did was my brother.Der Einzige, den ich nachgemacht habe, war mein Bruder. Dead Ringers (1988)
I have imitated this "Spring and Autumn" over 100 times.Ich habe "Frühling und Herbst" über 100 mal nachgemacht Flirting Scholar (1993)
I believe that was your designer imposter perfume.Ich glaube, das war dein nachgemachtes Billigparfüm. Clueless (1995)
- You just imitated my form.- Du hast mich nachgemacht. Higher Learning (1995)
Maybe this boy saw the same TV show that I did... and he copied it.Aber wenn der Junge denselben Film gesehen hat und es nachgemacht hat? Twelve Monkeys (1995)
Nah, I don't know the names of everybody, but she's done a whole bunch ofthem.Ich kenne nicht alle, aber sie hat viele nachgemacht. Aha. Jackie Brown (1997)
The other ones were not more than imitations.Die anderen sind nur nachgemacht. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
-They probably just copied us.- Die haben uns alles nachgemacht. A Big Piece of Garbage (1999)
Good impression.Gut nachgemacht. One False Step (1999)
The earrings, measuring just over a centimeter... in genuine diamante with topaz and lapis lazuli... in a lovely mock-gold finish.Die Ohrringe, etwas über einen Zentimeter breit... in echtem Strass mit Topas und Lapis lazuli... in einem reizenden nachgemachten Goldüberzug. Bridget Jones's Diary (2001)
...copied from our model which we've sold in great numbers....unser Modell nachgemacht wird, das wir sehr oft verkauft haben. Schultze Gets the Blues (2003)
An imitation of life.Nachgemachtes Leben. I, Robot (2004)
Credit card? What?Nachgemachter Schlüssel? The Machinist (2004)
Genuine ones look fake on you but fakes look genuine on me.Bei dir sieht Echtes wie nachgemacht aus, bei mir sieht Nachgemachtes wie echt aus. My Brother (2004)
- Like dead people. - And losing things. Yeah, they must have stolen the keys from my purse and made copies of them, and that's how they got into my house and moved everything around.- Sie müssen meine Schlüssel nachgemacht haben. Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- No. No, no, no. I was doing Roy.Nein, nein, ich hab Roy nachgemacht. Fifty-Fifty (2006)
I followed you through 10 shooters and made more money that I have in a month.Ich habe dir 10 Runden alles nachgemacht... und habe mehr Geld verdient als in diesem gesamten Monat. Know Your Place (2006)
Got to the point where some of them was following me in there.Irgendwann haben die mir sogar alles nachgemacht. Know Your Place (2006)
Look... fake New York... Fake Italy...Schau ... nachgemachtes New York ... nachgemachtes Italien ... What If He Walks Away? (2007)
Do you think next time when we come here we can stay at fake Paris?Denkst du das nächste Mal, wenn wir herkommen, können wir im nachgemachten Paris absteigen? What If He Walks Away? (2007)
The other ravers were copying all your moves.Die anderen Raver haben deine Moves nachgemacht. Episode #5.12 (2008)
Yo, check out these fake Pop Tarts.Yo, probier mal diese nachgemachten Kelloggsflocken. Cancer Man (2008)
I mean, the wife has paste ones - wears them at Christmas.Also, meine Frau hat Nachgemachte, die trägt sie Weihnachten. Cat Among the Pigeons (2008)
Of course there are what you might call commercial counterfeits.Selbstverständlich gibt es nachgemachte Ware, wenn ich das so sagen darf. Dean Spanley (2008)
You should push yourself to be not so derivative.Du solltest dich bemühen nicht so nachgemacht zu sein. Primary Colors (2008)
Mummy, I made you!Mammi, ich habe dich nachgemacht. Forest of the Dead (2008)
Before you could even talk, you were making noises that sounded like an engine.Noch bevor du sprechen konntest, hast du schon Motorengeräusche nachgemacht. Speed Racer (2008)
These are pale imitations.Es sind bloß nachgemachte Sachen. Thomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
Where did you get that nutmeg-ginger-apple-snap, and why are you wearing that fake bandit hat?Oh, nein. Wo hast du den Muskat-Ingwer-Apfel-Keks her, und warum trägst du diesen nachgemachten Banditenhut? ! Fantastic Mr. Fox (2009)
To be honest, they look a bit orthopedic boot. It's like having a club foot.Primark hat sie nachgemacht, aber da denkt man, man hätte einen Klumpfuß. The Infidel (2010)
You're not a good Gabi.Sie haben die Gabi nicht gut nachgemacht. Rammbock (2010)
We suspect he counterfeited a bank note last year, forged an Emerson letter, and smuggled Egyptian artifacts.Wir haben den Verdacht, dass er letztes Jahr eine Banknote nachgemacht hat, einen Emerson-Brief gefälscht und ägyptische Artefakte geschmuggelt hat. Copycat Caffrey (2010)
And Molly copied every little thing that monkey did.Und Molly hat jede Kleinigkeit von diesem Affen nachgemacht. Darkness and Light (2010)
I mocked up an Oscar envelope to make the reveal something special, but here we are.Ich habe einen Umschlag wie bei den Oscars nachgemacht, um die Enthüllung zu etwas besonderem zu machen. Aber, bitte schön. Homesick to My Stomach (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachgemacht /naːxgəmaxt/
   counterfeit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top