ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monnaie

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monnaie-, *monnaie*
Possible hiragana form: もんないえ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าเงิน[n.] (krapao-ngoen) FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
ไม่ต้องทอน[v. exp.] (mai tǿng thøn) EN: do not have to give the change   FR: ne pas devoir rendre la monnaie
มีทอน[v. exp.] (mī thøn) EN: have change   FR: avoir le change ; avoir de la monnaie
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m]
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash   FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
เงินปลอม[n. exp.] (ngoen pløm) EN: countefeit money   FR: argent contrefait [m] ; fausse monnaie [f]
เงินตาย[n. exp.] (ngoen tāi) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets   FR: ancienne monnaie [f]
เงินไทย[n. exp.] (ngoen Thai) EN: Thai currency   FR: devise thaïe [f] ; monnaie thaie [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
monnaie,-s(n) la, = เหรียญ
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  monnaie /monɛ/ 
   change; coin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top