ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mockingbir

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mockingbir-, *mockingbir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
Mockingbird Trail, right?กระเต็นทางใช่ไหม I Spit on Your Grave (2010)
I'm looking for Mockingbird Trail.ฉันเมตร มองหา กระเต็นทาง I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail. Yeah, you're lost all right.ทางกระเต็น ใช่คุณ กำลัง สูญเสีย สิทธิ ทั้งหมด I Spit on Your Grave (2010)
You staying over in that cabin on Mockingbird?ท่านอยู่ ในห้องโดยสาร ไป กับ กระเต็น ที่ I Spit on Your Grave (2010)
She rented the place down on Mockingbird Trail.เธอ เช่า สถานที่ลงบน กระเต็น Trail I Spit on Your Grave (2010)
This is Storch. I'm at Mockingbird cabin.นี้เป็น สโทฃ ฉันเมตรที่ ห้อง โดยสาร กระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail.ทางกระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
If the mockingbird Represents the idea of innocence,ถ้านกมอคกิ้ง คือสัญลักษณ์ ของความไร้เดียงสา The Jenna Thing (2010)
I saw a mockingbird in the park.ผมเห็นนกร้องในสวน Withdrawal (2010)
Then you say, "What color is the mockingbird?"แล้วคุณก็ต้องบอกว่า "นกตัวนั้น สีอะไร?" Withdrawal (2010)
Now, everybody, open your To Kill a Mockingbirds to page one.ทุกคนเปิด 'ผู้บริสุทธิ์' ไปหน้าแรก Bad Teacher (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top