หรือคุณหมายถึง meaneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meaness

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meaness-, *meaness*, meanes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meaness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meaness*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because I'm the meanest motherfucker in the valley.เพราะข้าได้สะเด่าสุดเดช Casualties of War (1989)
Because Mr. Oogie Boogie is the meanest guy aroundเพราะคุณบูกี้ แมนเป็นคนมุ่งมั่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Well, we may not have the most talented team, but we will definitely have the meanest.ลูกทีมเราอาจไม่เก่งที่สุด แต่จะโหดที่สุด The Longest Yard (2005)
They know me as 'The Meanest Man in Bulgwang district.'พวกเขารู้ว่าฉันเป็น ' ผู้ชายที่มีความหมายที่สุด ในเขต Bulgwang ' My Wife Is a Gangster 3 (2006)
You are meanest person I know.คุณเป็นคนใจร้ายที่สุด Listen to the Rain on the Roof (2006)
I am the meanest person.ฉันเป็นคนใจร้ายที่สุด Listen to the Rain on the Roof (2006)
Meanest, most beautiful dirty city there ever was.เป็นทั้งเมืองที่สวยงาม และสกปรกสุด เท่าที่เคยเห็น 3:10 to Yuma (2007)
Like I'd marry you! You'd be the meanest wife ever.ยังกับฉันอยากแต่งกับเธอนักนี่ เธอคงเป็นเมียแย่ๆที่สุดที่เคยมีมา Juno (2007)
Remember when I told you that Coach Diaz is a total jerk and the meanest gym teacher I've ever had?แม่จำที่ผมบอกได้ไหม โค้ชดิแอซน่ะงี่เง่าสิ้นดี - เป็นครูพละใจร้ายใจดำที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอ? Betty's Baby Bump (2008)
It's some of the meanest terrain on dog's white Earth.เป็นเส้นทางที่โหดที่สุด ในโลกนี้ของหมา Snow Buddies (2008)
Meanest cat I ever had.แมวเจ้าอารมณ์ที่สุดที่ฉันเคยมี Dead Like Me: Life After Death (2009)
We've gotta make them see that she is the meanest queen ever.เราต้องทำให้พวกเธอเห็นว่า เจนนี่เป็นราชินีที่ใจร้ายที่สุดที่เคยมีมา The Debarted (2009)
This is Rex, the meanest, most terrifying dinosaur who ever lived!นี่คือเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่น่ากลัวที่สุด Toy Story 3 (2010)
They're the meanest!ใจร้ายที่สุด Your Highness (2011)
And it's plain to the meanest intelligence that you've recently acquired a new bow...และเห็นได้ชัดว่าไม่นานมานี้นายตัดสินใจซื้อคันสีไวโอลินใหม่ที่ไม่มีคันเล่น Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
That's the meanest thing anyone's ever said to me.แรงที่สุดที่เคยได้ยิน Crazy, Stupid, Love. (2011)
And as both of you can attest, I'm probably the meanest, so how come I'm the one still standing here talking to you?ถ้าจะเปรียบเทียบกัน ฉันคงเป็นคนใจร้ายที่สุด แล้วทำไมถึงเป็นฉัน ที่รอดมายืนหัวโด่คุยกับพวกนายอยู่นี่? Funeral (2011)
I think he might be the meanest dia...ผมว่าเขาคงเป็นคนไข้ที่ใจร้าย... Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
No, the meanest personไม่สิ คนที่ใจร้ายที่สุด.. Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
He's the meanest son of a mother bitch in the courthouse.เขาเป็นลูกพระเจ้าที่มีความหมายที่สุดในศาล ใช่ The Scarecrow (2015)
I know you play like you're the meanest and the hardest... but, actually, you're the most scared of all.ภายนอกปากร้ายใจดำ แต่ข้างในโคตรหวาดหวั่น Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Peter Quillin had a reputation of being just one of the meanest men in the ring.ควิลลินมีชื่อเป็นคนที่โหดที่สุด คนหนึ่งบนสังเวียนมวย CounterPunch (2017)
♪ The meanest old woman that I've ever seen ♪~ The meanest old woman that I've ever seen ~ Two-Lane Blacktop (1971)
~ You're the meanest old woman I have ever seen ~~ You're the meanest old woman I have ever seen ~ The Dream Team (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANEST    M IY1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanest    (j) mˈiːnɪst (m ii1 n i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top