ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mashy

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mashy-, *mashy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mashy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mashy*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing suggested in the last three minutes has been better than Smashy-Smashy Egg Men.Nichts schlug in den letzten drei Minuten. Wurde besser als smashy-Smashy Ei Männer. The World's End (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mashie \Mash"ie\, Mashy \Mash"y\, n.; pl. {Mashies}. [Etym.
   uncert.]
   A golf club like the iron, but with a shorter head, slightly
   more lofted, used chiefly for short approaches.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mashy \Mash"y\, a.
   Produced by crushing or bruising; resembling, or consisting
   of, a mash.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top