ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

man of wealth

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -man of wealth-, *man of wealth*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, no, stay with me, please. * Please allow me to introduce myself * * I'm a man of wealth and taste *ไม่ ไม่ ไม่ อยู่กับฉันก่อน ได้โปรด กรุณาให้ฉันได้แนะนำตัวซักหน่อยเหอะ หน้าคุณเป็นอะไร Pilot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
man of wealthA man of wealth has to pay a lot of income tax.
man of wealthHe is a man of wealth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคิน[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大徳[だいとく, daitoku] Thai: ผู้มีบุญ English: man of wealth

Japanese-English: EDICT Dictionary
金満家[きんまんか, kinmanka] (n) man of wealth; millionaire [Add to Longdo]
分限者[ぶげんじゃ;ぶげんしゃ, bugenja ; bugensha] (n) rich man; man of wealth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top