ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

livelihoo

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livelihoo-, *livelihoo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livelihood[N] ความเป็นอยู่, See also: การดำรงชีวิต, การครองชีพ, Syn. sustenance, subsistence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต,วิธีการดำเนินชีวิต,ชีวิต, Syn. support

English-Thai: Nontri Dictionary
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But she's me livelihood, me most loyal companion.เรือซึ่งเป็นเพื่อนผู้ภักดีของผม Around the World in 80 Days (2004)
My livelihood in a few seconds, gone.ชีวิตผมหายไปในไม่กี่วินาที Faith Like Potatoes (2006)
Yeah, don't sweat it, man. It's just my livelihood at stake.ไม่เป็นไร ก็แค่ชีวิตฉันเอง Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
And lose my livelihood after getting called to the police station, how can I still survive?ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัว ถ้าฉันต้องมามีเรื่องกับผู้ชายอย่างคุณ First Cup (2007)
These vegetables are our livelihood.อาจเป็นเด็กผู้ชายเกรด8น่ะ เค้าแอบปิ้งเธอบ้างมั๊ย.. Bridge to Terabithia (2007)
Always harassing me, taking away my livelihood.แล้วทำไมอะไรๆ ต้องมารบกวนผมด้วยนะ Episode #2.3 (2008)
Risking our liquor license, our livelihood?ลูกจะทำให้ร้านเรามาเสี่ยงเนี่ยนะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
They shit on our livelihood.พวกมันกล้าหยามการทำมาหากินของเรา Pilot (2008)
Well, I know what it's like to have your livelihood suddenly vanish.ก็ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไง ที่อยู่ดี ๆ ชีวิตดี ๆ มันก็หายไป Crime Doesn't Pay (2009)
This is my livelihood!นี่เป็นอาชีพทำมาหากินของฉัน Potlatch (2009)
This is my livelihood!นี่เป็นอาชีพทำมาหากินของฉัน Fa Guan (2009)
They risked their... if not their lives, their livelihood to speak out.พวกเขากำลังจับปลาจาก แหล่งที่กำลังจะหมดไป และผมคิดว่าพวกเขากลัวจริงๆ ที่จะไม่มีอาหารเหลือแล้ว The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelihooHow is livelihood in America these day?
livelihooThe ordinary people had their livelihood in farming rice.
livelihooThe pressing necessity of earning a livelihood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ฐิติ[N] livelihood, See also: way of living, existence, Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ความเป็นอยู่[N] livelihood, See also: living, subsistence, Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ, ชีวิตความเป็นอยู่, Example: ลูกชาวนาตามชนบทมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting   FR: gagner sa vie
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ความเป็นอยู่[n.] (khwām penyū) EN: livelihood ; living ; subsistence   FR: vie [f] ; existence [f]
เลี้ยงชีพ[v.] (līengchīp) EN: support oneself ; live ; earn one's livelihood ; make a living ; live   FR: subvenir à ses besoins ; gagner sa vie
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELIHOOD    L AY1 V L IY0 HH UH2 D
LIVELIHOODS    L AY1 V L IY0 HH UH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livelihood    (n) lˈaɪvlɪhud (l ai1 v l i h u d)
livelihoods    (n) lˈaɪvlɪhudz (l ai1 v l i h u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生计[shēng jì, ㄕㄥ ㄐㄧˋ, / ] livelihood, #17,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
活計[かっけい, kakkei] (n,vs) livelihood [Add to Longdo]
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence [Add to Longdo]
口過ぎ[くちすぎ, kuchisugi] (n) livelihood [Add to Longdo]
治産[ちさん, chisan] (n) management of one's livelihood; management of one's property [Add to Longdo]
食い逸れ[くいはぐれ, kuihagure] (n) missing a meal; losing means to make one's livelihood [Add to Longdo]
食い逸れる;食いっ逸れる;食いはぐれる;食いっぱぐれる[くいはぐれる(食い逸れる;食いはぐれる);くいっぱぐれる(食い逸れる;食いっ逸れる;食いっぱぐれる), kuihagureru ( kui sore ru ; kui hagureru ); kuippagureru ( kui sore ru ; kui tsu so] (v1,vi) (1) to miss a meal; (2) to lose the means to make one's livelihood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top